Seminari d'actualització urbanística

Acció formativa
Seminari d'actualització urbanística
Àrea promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats
Requisits:
Es prioritzarà el personal que desenvolupi tasques de caràcter tècnic relacionades amb l’urbanisme.
Nombre de participants: Mínim 40 | Òptim 60 | Màxim 80
Canal:
Presencial
Durada: 30,0 h | Presencial 30,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
cicle de conferències

Programa, avaluació i acreditació

En funció de les temàtiques escollides, les intervencions del Seminari fan referència, habitualment, a:
. novetats o canvis normatius
. problemàtiques emergents
. qüestions d’actualitat
. nous instruments o eines d’aplicació
. plans, projectes o estudis de referència.

. Conèixer i compartir qüestions o temàtiques d’actualitat en relació a l’urbanisme local i a altres matèries concurrents.
. Actualitzar-se i reciclar-se en el coneixement en l’àmbit de l’urbanisme.

Integrat per vàries sessions, cadascuna al voltant d’una temàtica de referència, desenvolupades en diferents ponències de contingut teòric o pràctic, segons correspongui.
Assistència
Assistència.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic arquitectura Projectes i actuacions de planejament urbanístic
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic especialista en dret urbanístic i del medi Projectes i actuacions de planejament urbanístic