Acció formativa del BAF
Reparació i manteniment d'elements de fusteria
Àmbit promotor de la formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Cap requisit previ
Modalitat:
taller
Canal:
Presencial
Durada:
18.00 h
| Presencial   18.00 h
| Videoformació   0.00 h
| Treball en línia   0.00 h
Nombre de participants:
Mínim 8
| Òptim  
9
| Màxim  
10
Tipus d'acreditació:
Certificat d’aprofitament
Objectius

- Conèixer les propietats bàsiques, tant físiques com mecàniques, de la fusta, així com els diferents tipus de fustes utilitzats en treballs de fusteria en edificis.
- Conèixer les eines, estris i màquines bàsiques, els materials i productes auxiliars.
- Aprendre a col·locar, substituir i reparar bastiments per a portes i finestres i les tapetes i tapajunts.
- Aprendre a muntar i substituir farratges, panys senzills, tiradors, fallebes i passadors.
- Aprendre a realitzar operacions bàsiques de reparació i manteniment en portes , finestres, persianes.
- Aprendre el procediment per a la substitució de petits vidres en portes i finestres.

Continguts
- La fusta: Propietats bàsiques físiques i mecàniques. Diferents tipus de fustes utilitzats en treballs de fusteria en edificis.
- Eines, estris i màquines bàsiques per als treballs de manteniment i reparació d’elements de fusteria.
- Materials i productes auxiliars utilitzats en treballs de manteniment i reparació d’elements de fusteria. Claus, puntes, cargols, ferratges, frontisses, fallebes, panys, passadors, forrellats, tiradors, persianes, coles i adhesius.. Col·locació i substitució de bastiments per a portes i finestres. Col·locació i reparació de tapetes i tapajunts en bastiments.
- Muntatge i substitució de ferratges, panys senzills, tiradors, fallebes i passadors.
- Operacions bàsiques de reparació i manteniment en portes i finestres. Reparació de despenjats, ajustos inferiors, massillat de desperfectes, etc.
- Operacions bàsiques de reparació i manteniment de persianes. Manteniment i fixació de tapes de registre, corrons i topalls; reparació de persianes despenjades, etc.. Procediment per a la substitució de petits vidres en portes i finestres.
Metodologia d'impartició
S'exposen els continguts de coneixement bàsics necessaris per a continuació practicar amb diversos materials i elements de fusteria. S'enviarà un qüestionari previ a l'inici de l'acció formativa, per adaptar el taller a les necessitats dels participants. Per complementar aquesta formació i afavorir l'aprenentatge, té un recurs, el qual presenta 4 vídeos, de 30 minuts cadascun. Aquests vídeos es podran veure una vegada acabat el curs, ja que formen part del Centre de Recursos d’Accions Formatives a la web de formació.
Metodologia d'avaluació
Participar en les activitats proposades pel docent i superar els criteris d'avaluació establerts.
Destinataris
Col·lectiu professional Àrea funcional Perfil formatiu Competència
Comandament operatiu Infraestructures i Territori Encarregat Obres i acabats de construcció
Oficis Espais Naturals i Infraestructura Verda Manteniment forestal Obres i acabats de construcció
Oficis Serveis Generals i Transició Digital Fuster Obres i acabats de construcció
Oficis Serveis Generals i Transició Digital Oficial serveis Obres i acabats de construcció