Prescripció lectora en la biblioteca pública: la novel·la

Acció formativa
Prescripció lectora en la biblioteca pública: la novel·la
Àrea promotor de formació:
Gerència de Serveis de Biblioteques
Requisits:
•Curs adreçat a TB/TAB que s’ocupin de la prescripció de novel·la.

•Per fer la preinscripció a aquest curs, cal prèviament la validació de la direcció de la biblioteca o del bibliobús.
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 17 | Màxim 25
Canal:
Videoformació + en línia
Durada: 12,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 9,0 h | Treball en línia 3,0 h
Modalitat:
Curs

Programa, avaluació i acreditació

•L’evolució de lectura a través del temps
•Els perfils de lectors
•El món editorial
•La crítica literària
•Com estar al dia de les novetats
•Els corrents literaris
•La novel·la
•Les classificacions de la novel·la (històrica, fantàstica, de ciència ficció...)
•Les activitats de promoció: clubs de lectura, relacionades amb altres arts (cinema, pintura...)

Proporcionar al personal de la XBM les eines i idees necessàries per a oferir recomanacions de novel·la, així com itineraris de lectura als lectors.

Cada sessió s'estructurarà al voltant d'una exposició dels conceptes teòrics que s'hauran de treballar.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Cultura Bibliotecari xarxa Aprenentatge permanent