Poda d'arbust

Acció formativa
Poda d'arbust
Àrea promotor de formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Nombre de participants: Mínim 8 | Òptim 8 | Màxim 8
Canal:
Presencial
Durada: 15,0 h | Presencial 15,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
taller

Programa, avaluació i acreditació

- L’arbust com a element del jardí.
- Tipus d’arbusts i agrupacions vegetals arbustives.
- Conceptes bàsics sobre poda.
- Tipus de poda aplicats als arbusts.
- Programació de la poda d’arbusts.
- Eines, màquines, materials auxiliars i Equips de Protecció Individual (EPI) adients.
- Mesures de seguretat que cal seguir.

- Realitzar el manteniment i els diversos tipus de poda d’arbusts, en el moment més idoni, utilitzant les eines i els materials adients a cada cas.
- Conèixer el comportament dels diferents tipus d'arbusts, vigorositat i periode de creixement.
- Realitzar els diferents tipus de poda segons tipologia i característiques de l'arbust.
- Aplicar la poda correcta segons els tipus de branques i la formació estructural de l’arbust.
- Conèixer el tipus de branques i la formació estructural de l’arbust.
- Reconèixer el model i realitzar la poda adient en cada cas.

La primera sessió més teòrica servirà per proporcionar els continguts sobre els que es faran les pràctiques. Cada participant treballarà a l'inici en parella i posteriorment sol amb el suport del docent per a realitzar la pràctica. La darrera part de la sessió serà per intercanviar impressions sobre les dificultats trobades per part dels participants.
Assistència
Proves d’aprenentatge
Al final de cada sessió es tindrà en compte que tothom hagi participat, fet totes les pràctiques i els exercicis individuals i d’equip.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Més d'una àrea Encarregat Manteniment d'espais verds
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Jardiner Manteniment d'espais verds