Pintura. Introducció general i conceptes elementals

Acció formativa
Pintura. Introducció general i conceptes elementals
Àrea promotor de formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 12 | Màxim 15
Canal:
Presencial
Durada: 20,0 h | Presencial 20,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Materials bàsics utilitzats en treballs de pintura. Pintures plàstiques. Esmalts.. Diluents i dissolvents.
- Materials bàsics utilitzats en treballs de pintura a l’aigua (làtex) i a l’oli (esmalts).. Identificació i preparació de suports: Guixos, escaiola, morters, metàl·lics, etc.
- Materials i tècniques utilitzats en pintura: pinzell, rodet, pistola. Efectes i resultats.
- Adequació de la superfície. Diferències entre tractaments a l’exterior i a l’interior. Preparació i procés d’acabat.
- Protecció de superfícies que no es pinten. Ús del fixador.
- Neteja de superfícies i tractament d’humitats de capil·laritat i condensació.
- Coneixement del rendiment segons el tipus de pintura.
- Reparació de pintures.
- Riscos associats al treball de manteniment i reparació de pintures i els seus corresponents criteris preventius i de protecció.
- Equips de protecció individual: Definició, característiques i utilització.

Executar de manera adequada les tasques de preparació del material per pintar així com de la base o superfície a aplicar, utilitzant diferents tècniques bàsiques de pintura, adequades a cada tipus de suport.

Taller pràctic on a partir de les explicacions i demostració dels docents, els participants apliquen els continguts de l'acció formativa.
Assistència
Proves d’aprenentatge
Participar en les activitats proposades pel docent i superar els criteris d'avaluació establerts.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Més d'una àrea Encarregat Obres i acabats de construcció
Oficis Infraestructures i espais naturals Manteniment forestal Obres i acabats de construcció
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Oficial serveis Obres i acabats de construcció
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Pintor Obres i acabats de construcció