Acció formativa del BAF
Pintura. Introducció general i conceptes elementals
Àmbit promotor de la formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Cap requisit previ
Modalitat:
curs
Canal:
Presencial
Durada:
20.00 h
| Presencial   20.00 h
| Videoformació   0.00 h
| Treball en línia   0.00 h
Nombre de participants:
Mínim 10
| Òptim  
12
| Màxim  
15
Tipus d'acreditació:
Certificat d’aprofitament
Objectius

Executar de manera adequada les tasques de preparació del material per pintar així com de la base o superfície a aplicar, utilitzant diferents tècniques bàsiques de pintura, adequades a cada tipus de suport.

Continguts
- Materials bàsics utilitzats en treballs de pintura. Pintures plàstiques. Esmalts.. Diluents i dissolvents.
- Materials bàsics utilitzats en treballs de pintura a l’aigua (làtex) i a l’oli (esmalts).. Identificació i preparació de suports: Guixos, escaiola, morters, metàl·lics, etc.
- Materials i tècniques utilitzats en pintura: pinzell, rodet, pistola. Efectes i resultats.
- Adequació de la superfície. Diferències entre tractaments a l’exterior i a l’interior. Preparació i procés d’acabat.
- Protecció de superfícies que no es pinten. Ús del fixador.
- Neteja de superfícies i tractament d’humitats de capil·laritat i condensació.
- Coneixement del rendiment segons el tipus de pintura.
- Reparació de pintures.
- Riscos associats al treball de manteniment i reparació de pintures i els seus corresponents criteris preventius i de protecció.
- Equips de protecció individual: Definició, característiques i utilització.
Metodologia d'impartició
Taller pràctic on a partir de les explicacions i demostració dels docents, els participants apliquen els continguts de l'acció formativa.
Metodologia d'avaluació
Participar en les activitats proposades pel docent i superar els criteris d'avaluació establerts.
Destinataris
Col·lectiu professional Àrea funcional Perfil formatiu Competència
Comandament operatiu Infraestructures i Territori Encarregat Obres i acabats de construcció
Oficis Espais Naturals i Infraestructura Verda Manteniment forestal Obres i acabats de construcció
Oficis Serveis Generals i Transició Digital Oficial serveis Obres i acabats de construcció
Oficis Serveis Generals i Transició Digital Pintor Obres i acabats de construcció