Pintura. Coneixements avançats

Acció formativa
Pintura. Coneixements avançats
Àrea promotor de formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Curs de nivell avançat. És imprescindible tenir coneixements bàsics en matèria de pintura.
Nombre de participants: Mínim 8 | Òptim 9 | Màxim 10
Canal:
Presencial
Durada: 25,0 h | Presencial 25,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
taller

Programa, avaluació i acreditació

- Mitjans específics en la realització d'estucs.
- Maquinària, estris i eines.
- Instal·lacions i mitjans auxiliars.
- Mitjans de seguretat.
- Instruments de mesures i paràmetres de control.
- Anàlisi de la Normativa Legal.
- Procediments de control de qualitat.
- Procediments de control de la seguretat en el tall.
- Materials.Materials propis i complementaris del procés .
- Definició, propietats i aplicacions.
- Components.
- Materials per a la realització de l'estuc venecià.
- Materials per a la realització de l'estuc a la calç.
- Materials per a la retolació.

Disposar dels coneixements bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, sobre els materials especials amb què es treballa en estuc i retolació, les característiques físiques i químiques que determinen les propietats d'aquestes, adquirint la destresa necessària en el maneig de les eines , la manipulació, tractament i aplicació de les pintures, així com conèixer les característiques dels diferents suports on es va a disposar.

Taller pràctic on a partir de les explicacions i demostració dels docents els participants realitzen pràctiques dels conceptes treballats.
Assistència
Proves d’aprenentatge
Participar en les activitats proposades pel docent i superar els criteris d'avaluació establerts.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Més d'una àrea Encarregat Obres i acabats de construcció
Oficis Infraestructures i espais naturals Manteniment forestal Obres i acabats de construcció
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Oficial serveis Obres i acabats de construcció
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Pintor Obres i acabats de construcció