Acció formativa del BAF
Pintura. Coneixements avançats
Àmbit promotor de la formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Curs de nivell avançat. És imprescindible tenir coneixements bàsics en matèria de pintura.
Modalitat:
taller
Canal:
Presencial
Durada:
30.00 h
| Presencial   30.00 h
| Videoformació   0.00 h
| Treball en línia   0.00 h
Nombre de participants:
Mínim 8
| Òptim  
9
| Màxim  
10
Tipus d'acreditació:
Certificat d’aprofitament
Objectius

Disposar dels coneixements bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, sobre els materials especials amb què es treballa en estuc i retolació, les característiques físiques i químiques que determinen les propietats d'aquestes, adquirint la destresa necessària en el maneig de les eines , la manipulació, tractament i aplicació de les pintures, així com conèixer les característiques dels diferents suports on es va a disposar.

Continguts
- Mitjans específics en la realització d'estucs.
- Maquinària, estris i eines.
- Instal·lacions i mitjans auxiliars.
- Mitjans de seguretat.
- Instruments de mesures i paràmetres de control.
- Anàlisi de la Normativa Legal.
- Procediments de control de qualitat.
- Procediments de control de la seguretat en el tall.
- Materials.Materials propis i complementaris del procés .
- Definició, propietats i aplicacions.
- Components.
- Materials per a la realització de l'estuc venecià.
- Materials per a la realització de l'estuc a la calç.
- Materials per a la retolació.
Metodologia d'impartició
Taller pràctic on a partir de les explicacions i demostració dels docents els participants realitzen pràctiques dels conceptes treballats.
Metodologia d'avaluació
Participar en les activitats proposades pel docent i superar els criteris d'avaluació establerts.
Destinataris
Col·lectiu professional Àrea funcional Perfil formatiu Competència
Comandament operatiu Infraestructures i Territori Encarregat Obres i acabats de construcció
Oficis Espais Naturals i Infraestructura Verda Manteniment forestal Obres i acabats de construcció
Oficis Serveis Generals i Transició Digital Oficial serveis Obres i acabats de construcció
Oficis Serveis Generals i Transició Digital Pintor Obres i acabats de construcció