Ordenança de carreteres de la Diputació de Barcelona

Acció formativa
Ordenança de carreteres de la Diputació de Barcelona
Àrea promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat
Requisits:
Personal tècnic de la GS d’Infraestructures Viàries i Mobilitat relaccionat amb la matèria.
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 25 | Màxim 50
Canal:
Videoformació + en línia
Durada: 10,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 6,0 h | Treball en línia 4,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Llei i Reglament de carreteres.
- Aplicació a les carreteres de la Diputació de Barcelona.

- Millorar el coneixement de la normativa en la redacció d'informes, projectes, en la gestió i explotació de les carreteres de la Diputació de Barcelona.

Sessions teóriques. Exposició de conceptes bàsics.
Assistència
Assistència i participació en les sessions.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Enginyer camins/canals/ports Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Enginyer obres públiques Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Enginyer territori Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic arquitectura Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic geografia Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic especialista Més d'una àrea Enginyer industrial Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat