Manteniment i reparació de panys

Acció formativa
Manteniment i reparació de panys
Àrea promotor de formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 11 | Màxim 12
Canal:
Presencial
Durada: 12,0 h | Presencial 12,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
taller

Programa, avaluació i acreditació

BLOC 1. Tipologia de panys.
- Tipologia de claus.
- Tanques electròniques.
- Eines bàsiques.

BLOC 2 .
- Pràctica 1: Desmuntatge i muntatge de panys.
- Pràctica 2: Reparació d’una clau.

- Comprendre el funcionament d’un pany.
- Efectuar petites reparacions en panys i claus.
- Conèixer els elements principals d’una porta.
- Utilitzar les eines necessàries pel muntatge i desmuntatge de panys i portes.
- Conèixer quins són els principals elements de seguretat en un edifici.

Es combinaran l'explicació de continguts teòrics i la pràctica d'activitats. S'enviarà aquest qüestionari https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef0TxYfATApi6fg5x48rf4CgkFY1f2Lr0lNfDF-ZFGH02trQ/viewform , previ a l'inici de l'acció formativa per adaptar el taller a les necessitats dels participants.
Assistència
Participar en les activitats proposades pel docent i superar els criteris d'avaluació establerts.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Més d'una àrea Encarregat Obres i acabats de construcció
Oficis Infraestructures i espais naturals Manteniment forestal Obres i acabats de construcció
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Fuster Obres i acabats de construcció
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Mecànic/construccions metàl·liques Obres i acabats de construcció
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Oficial serveis Obres i acabats de construcció