Manteniment de maquinària de jardineria

Acció formativa
Manteniment de maquinària de jardineria
Àrea promotor de formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Personal de jardineria que necessiti una actualització periòdica en l'ús de noves eines i maquinària per al desenvolupament de les tasques que els hi són pròpies.
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 12 | Màxim 15
Canal:
Presencial
Durada: 20,0 h | Presencial 20,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
taller

Programa, avaluació i acreditació

- Manteniment de maquinària de jardineria.
- Criteris d'ús i seguretat en el treball.
- Manteniment i reparacions bàsiques en maquinària de tipus: Retalla tanques, tisores. Pneumàtiques amb bateria, segadores, moto serres i desbrossadores, bufadores i motocultors.
- Riscos laborals i mesures de seguretat.
- Utilització dels equips d'autoprotecció.

Conèixer i aplicar noves tècniques i habilitats així com consolidar les velles sobre el manteniment i ús d'eines i maquinària destinada a la jardineria professional. S’explicarà el manteniment d‘ús de les màquines a nivell d’usuari, i no mecànica pròpiament dita.

Es combinen les explicacions dels continguts conceptuals amb la pràctica i manipulació d'eines i maquinària. S'enviarà el següent qüestionari previ a l'inici de l'acció formativa per adaptar el taller a les necessitats dels participants. https://docs.google.com/forms/d/1BV2xqXSHFQMRE8jA36_OzMMtPlSVLhpIyZHN9W6HO0k/edit
Assistència
Proves d’aprenentatge
Es farà una prova que verifiqui l'assoliment d'aprenentatges per part dels participants.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Més d'una àrea Encarregat Manteniment d'espais verds
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Jardiner Manteniment d'espais verds