La seguretat viària dels usuaris vulnerables. Bàsic

Acció formativa
La seguretat viària dels usuaris vulnerables. Bàsic
Àrea promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat
Requisits:
Curs adreçat al personal d'oficis de la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 15 | Màxim 30
Canal:
Presencial
Durada: 3,0 h | Presencial 3,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

. Accidentalitat: estadístiques i evolució
. Conclusions de l'anàlisi d'accidentalitat.
. Càlculs de risc. Proves pilot.
. Càlculs de risc. Carreteres on es concentren els accidents.
. Perfil dels usuaris tipus.
. Benchmarking.
. Propostes d'actuació per àmbit i tipus d'usuari.
. Criteris d'implantació dels passos de vianants.

. Assolir els conceptes bàsics sobre accidentalitat.
. Reconèixer els factors de vulnerabilitat dels usuaris de la xarxa viària.
. Identificar solucions adients a les tipologies d’usuaris vulnerables.

S’exposaran aspectes teòrics relacionats amb la temàtica, amb el suport d’una presentació en power point i/o altre material audiovisual.
Assistència
Assistència.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Oficis Infraestructures i espais naturals Mobilitat i seguretat viària Senyalització i seguretat viària
Oficis Infraestructures i espais naturals Obres públiques Senyalització i seguretat viària
Oficis Infraestructures i espais naturals Permisos obres públiques Senyalització i seguretat viària
Oficis Infraestructures i espais naturals Presa de dades Senyalització i seguretat viària