La seguretat viària dels usuaris vulnerables. Avançat

Acció formativa
La seguretat viària dels usuaris vulnerables. Avançat
Àrea promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat
Requisits:
Curs adreçat al personal tècnic de la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 15 | Màxim 30
Canal:
Videoformació
Durada: 3,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 3,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

. Usuaris vulnerables.
. Accidentalitat (estadístiques i evolució)
. Conclusions anàlisi accidentalitat.
. Càlculs de risc.
. Proves pilot.
. Càlculs de risc.
. Carreteres on es concentren els accidents.
. Perfil dels usuaris tipus.
. Benchmarquing.
. Propostes actuació per àmbit i tipus d'usuari.
. Criteris implantació dels passos de vianants.

. Assolir els conceptes necessaris sobre accidentalitat.
. Reconèixer els factors de vulnerabilitat dels usuaris de la xarxa viària.
. Identificar solucions adients a les tipologies d’usuaris vulnerables.

S’exposaran aspectes teòrics relacionats amb la temàtica amb el suport d’una presentació en power point i/o altre material audiovisual.
Assistència
Assistència.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic auxiliar Infraestructures i espais naturals Delineant Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic auxiliar Infraestructures i espais naturals Tècnic auxiliar vies locals Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Enginyer camins/canals/ports Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Enginyer obres públiques Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Enginyer territori Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic arquitectura Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic geografia Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic especialista Més d'una àrea Enginyer industrial Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat