La garantia de drets de les persones amb necessitats de suport: una nova manera d’atendre a les persones als serveis de Respir

Acció formativa
La garantia de drets de les persones amb necessitats de suport: una nova manera d’atendre a les persones als serveis de Respir
Àrea promotor de formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 20 | Màxim 30
Canal:
Videoformació
Durada: 2,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 2,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
sessió de formació

Programa, avaluació i acreditació

● Perquè és necessari garantir els drets de les persones amb necessitats de suport?
● Quins són els seus drets?
● El nou marc legal que pretén garantir els drets de les persones (Internacional, Estatal, Català).
● Com seran els serveis del futur?
Redefinició de les competències professionals.
Salvaguardes i Responsabilitats.
El necessari treball en xarxa.
Pla Director de Formaca Director de Form
El triangle persona-professional-família
Impacte provocat pel canvi de paradigma (persona i professional) a través d’exemples
● Reptes a mig termini: implementar mètodes que facilitin la transformació dels
serveis.

Conscienciar sobre els drets de les persones grans i de les persones amb discapacitat intel·lectual.
Conèixer en què consisteix el Suport a la Presa de Decisions (SPD) i el seu impacte en les persones ateses i en els professionals dels serveis de suport

La sessió està concebuda per provocar la reflexió i l’empatia vers a la garantia de drets.
S’utilitzen exemples reals basats en casos relacionats amb persones grans o persones amb discapacitat intel·lectual. Per fer-ho més interactiu, també es convida als assistents a fer aportacions i preguntes.
Assistència
Assistència
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Suport operatiu Igualtat i sostenibilitat social Auxiliar geriatria Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Suport operatiu Igualtat i sostenibilitat social Auxiliar infermeria Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic auxiliar Igualtat i sostenibilitat social Tècnic auxiliar atenció a la dependència Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Fisioterapeuta Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Infermer Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Metge medicina general Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Psicòleg clínic psiquiatria Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Tècnic dietista Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Tècnic farmàcia Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials