Introducció a l'Acció Urbanística Local. Protecció de la legalitat urbanística

Acció formativa
Introducció a l'Acció Urbanística Local. Protecció de la legalitat urbanística
Àrea promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats
Requisits:
Es prioritzarà el personal que desenvolupi tasques de caràcter tècnic relacionades amb l’urbanisme.
Nombre de participants: Mínim 20 | Òptim 30 | Màxim 40
Canal:
Presencial
Durada: 18,0 h | Presencial 18,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

. Llicències urbanístiques comunicacions prèvies.
. Ordres d’execució i supòsits de ruïna.
. La inspecció urbanística.
. Restauració realitat física alterada i ordre jurídic vulnerat.
. El Règim sancionador.
. L’especificitat del sòl no urbanitzable.

-Adquirir coneixements sobre el marc regulador relatiu a la intervenció en l’ús del sòl i subsòl i en la protecció de la legalitat urbanística.
-Assolir la capacitació suficient per a l’exercici de les funcions a desenvolupar associades a la temàtica objecte del curs.

Sessions teòriques i pràctiques.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic arquitectura Projectes i actuacions de planejament urbanístic
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic especialista en dret urbanístic i del medi Projectes i actuacions de planejament urbanístic