Introducció a l'Acció Urbanística Local. Planejament Urbanístic.

Acció formativa
Introducció a l'Acció Urbanística Local. Planejament Urbanístic.
Àrea promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats
Requisits:
Personal tècnic d'urbanisme de l'administració local amb reduïts coneixements sobre la matèria (curs introductori).
Nombre de participants: Mínim 25 | Òptim 40 | Màxim 50
Canal:
Videoformació + en línia
Durada: 16,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 8,0 h | Treball en línia 8,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

. El planejament territorial.
. El planejament general.
. El planejament derivat.
. L’avaluació ambiental dels plans urbanístics.

. Adquirir coneixements sobre el marc regulador relatiu al planejament urbanístic.
. Assolir els coneixements i principis bàsics d'actuació per a l’exercici de les funcions a desenvolupar associades a la temàtica objecte del curs.

Sessions teòriques de videoformació i pràctiques a l' aula virtual.
Assistència
Assistència i participació a les sessions.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic arquitectura Projectes i actuacions de planejament urbanístic
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic especialista en dret urbanístic i del medi Projectes i actuacions de planejament urbanístic