Introducció a l'Acció Urbanística Local. Planejament Urbanístic: Marc normatiu i principis bàsics d'actuació

Acció formativa
Introducció a l'Acció Urbanística Local. Planejament Urbanístic: Marc normatiu i principis bàsics d'actuació
Àrea promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats
Requisits:
Personal tècnic d'urbanisme de l'administració local amb reduïts coneixements sobre la matèria (curs introductori).
Nombre de participants: Mínim 20 | Òptim 30 | Màxim 40
Canal:
Presencial
Durada: 18,0 h | Presencial 18,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

. Principis bàsics de l’urbanisme.
. El règim urbanístic del sòl.
. El planejament territorial.
. L’avaluació ambiental dels plans urbanístics.
. El planejament general.
. El planejament derivat.

. Adquirir coneixements sobre el marc regulador relatiu al planejament urbanístic.
. Assolir els coneixements i principis bàsics d'actuació per a l’exercici de les funcions a desenvolupar associades a la temàtica objecte del curs.

Sessions teòriques amb exemples pràctics.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic arquitectura Projectes i actuacions de planejament urbanístic
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic especialista en dret urbanístic i del medi Projectes i actuacions de planejament urbanístic
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic gestió polítiques publiques Projectes i actuacions de planejament urbanístic