Introducció a l'Acció Urbanística Local. Gestió urbanística: marc normatiu i principis bàsics d'actuació

Acció formativa
Introducció a l'Acció Urbanística Local. Gestió urbanística: marc normatiu i principis bàsics d'actuació
Àrea promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats
Requisits:
Desenvolupar tasques de caràcter tècnic relacionades amb l’urbanisme
Nombre de participants: Mínim 20 | Òptim 30 | Màxim 40
Canal:
Presencial
Durada: 18,0 h | Presencial 18,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

. Conceptes bàsics de gestió urbanística: sistemes, polígons, aprofitament, etc.
. El sistema d’actuació per reparcel·lació. Modalitats, instruments i agents.
. El sistema d’actuació per expropiació.
. L’ocupació directa.
. El registre de la propietat.
. Els projectes d’urbanització.

. Adquirir coneixements sobre el marc regulador relatiu a la gestió urbanística.
. Assolir els coneixements i principis bàsics d'actuació per a l’exercici de les funcions a desenvolupar associades a la temàtica objecte del curs.

Sessions teòriques amb exemples pràctics.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic arquitectura Projectes i actuacions de planejament urbanístic
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic especialista en dret urbanístic i del medi Projectes i actuacions de planejament urbanístic