Instal·lacions de reg en jardineria pública

Acció formativa
Instal·lacions de reg en jardineria pública
Àrea promotor de formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 12 | Màxim 15
Canal:
Presencial
Durada: 20,0 h | Presencial 20,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
taller

Programa, avaluació i acreditació

- Sistemes de reg utilitzats en jardineria urbana. Aspersió, difusió i reg localitzat.
- Components i accessoris de reg.
- Muntatge de les instal·lacions.
- Estimació de les necessitats d’aigua i periodicitat d’una instal·lació de reg d’un parc públic.
- Pluviometria i uniformitat de la instal·lació de reg.
- Operacions de manteniment de les xarxes de reg.
- Espècies vegetals de poques necessitats hídriques.
- Tècniques que permetin millorar la retenció d’aigua en el sòl.
- Programadors per l’estalvi d’aigua.
- Càlcul de dosi i temporització del reg.

- Programar un reg en base al càlcul de les necessitats de reg dels diversos espais públics.
- Conèixer i realitzar les operacions habituals de manteniment de xarxes de reg.
- Aplicar les tècniques que permetin millorar la retenció de l’aigua en el sòl i utilitzar un programador per l’estalvi d’aigua, a partir del coneixement dels accessoris que ens permeten estalviar aigua.

En tractar-se d’una acció formativa amb continguts majoritariament operatius, el formador enfocarà la classe de forma molt dinàmica i pràctica. Emprarà activitats en un parc o jardi públic, fent demostracions i guiant als participants en la pràctica.
Assistència
Proves d’aprenentatge
Participar en les activitats proposades pel docent i superar la prova objectiva i els criteris d'avaluació establerts.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Més d'una àrea Encarregat Manteniment d'espais verds
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Jardiner Manteniment d'espais verds