Higiene i seguretat alimentària

Acció formativa
Higiene i seguretat alimentària
Àrea promotor de formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Personal de cuina i menjador, que participa directament en la manipulació d’aliments durant els últims cicles de la cadena alimentària, és a dir, recepció dels aliments i elaboracions procedents de cuina, emplatat i servei dels aliments.
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 12 | Màxim 15
Canal:
Presencial
Durada: 4,0 h | Presencial 4,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
taller

Programa, avaluació i acreditació

1. Importància de la manipulació d'aliments: responsabilitat del manipulador/a.
2. Tipus de contaminació dels aliments i contaminació encreuada.
3. Toxi-infeccions alimentàries: què són i com es poden produir.
4. Els microorganismes: fonts i factors afavoridors dels seu desenvolupament.
5. Al·lèrgies i intoleràncies: gestió d’al·lèrgens i informació al consumidor.
6. Higiene personal, hàbits higiènics i estat de salut.
7. Pràctiques correctes d'higiene en les diferents etapes.

- Conèixer els riscos associats als aliments, equips i estris de treball i pràctiques de treball.
- Conèixer com controlar aquests riscos avançant-se a la seva ocurrència.
- Reconèixer els comportaments adequats en el personal que participa com a manipulador/a d'aliments a l'última etapa del cicle de la cadena alimentària resolent les situacions concretes que es presenten en el seu lloc de treball.
- Reconèixer les pràctiques inadequades que poden afectar a la salut de les persones destinatàries dels aliments preparats.

Les explicacions del docent es combinaran amb representacions gràfiques i vídeos.
Es realitzaran pràctiques demostratives en les instal·lacions de les cuines dels centres, sobre les diferents supervisions per dur a terme.
Assistència
Proves d’aprenentatge
Es farà una Prova escrita d’autoavaluació al final de l’acció formativa.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Oficis Igualtat i sostenibilitat social Auxiliar cuina Cuina
Oficis Igualtat i sostenibilitat social Cuiner Cuina
Oficis Igualtat i sostenibilitat social Operari serveis cuina Cuina