Higiene i seguretat alimentària

Acció formativa
Higiene i seguretat alimentària
Àrea promotor de formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Personal de cuina i menjador, que participa directament en la manipulació d’aliments durant els últims cicles de la cadena alimentària, és a dir, recepció dels aliments i elaboracions procedents de cuina, emplatat i servei dels aliments.
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 12 | Màxim 15
Canal:
Presencial
Durada: 10,0 h | Presencial 10,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
taller

Programa, avaluació i acreditació

- Importància de la manipulació d'aliments: responsabilitat del manipulador/a.
- Tipus de contaminació dels aliments i contaminació encreuada.
- Contaminació química.
- Contaminació física.
- Contaminació biològica.
- Toxi-infeccions alimentàries: què són i com es poden produir.
- Els microorganismes: fonts i factors afavoridors dels seu desenvolupament.
- Malalties transmeses pels aliments.
- Al·lèrgies i intoleràncies: gestió d’al·lèrgens i informació al consumidor.
- Higiene personal, hàbits higiènics i estat de salut.
- Pràctiques correctes d'higiene en les diferents etapes.

- Conèixer els riscos associats als aliments, equips i estris de treball i pràctiques de treball.

- Conèixer com controlar aquests riscos avançant-se a la seva ocurrència.
- Reconèixer els comportaments adequats en el personal que participa com a manipulador/a d'aliments a l'última etapa del cicle de la cadena alimentària resolent les situacions concretes que es presenten en el seu lloc de treball.
- Reconèixer les pràctiques inadequades que poden afectar a la salut de les persones destinatàries dels aliments preparats.

Les explicacions del docent es combinaran amb representacions gràfiques i vídeos. Es realitzaran pràctiques demostratives en les instal·lacions de les cuines dels centres sobre la preparació, manipulació i conservació dels principals productes.
Assistència
Proves d’aprenentatge
Es realitzarà un prova escrita tipo test d'autoavaluació al final de l'acció formativa.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Oficis Igualtat i sostenibilitat social Auxiliar cuina Cuina
Oficis Igualtat i sostenibilitat social Cuiner Cuina
Oficis Igualtat i sostenibilitat social Operari serveis cuina Cuina