Gestió de magatzem (bàsic)

Acció formativa
Gestió de magatzem (bàsic)
Àrea promotor de formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Personal que desenvolupa funcions de gestor i d'operari de serveis logístics a la Diputació de Barcelona.
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 12 | Màxim 16
Canal:
Presencial
Durada: 8,0 h | Presencial 8,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

1. Descripció del magatzem:
Espais d’emmagatzematge. Tipus de materials. Tipus de prestatgeries. Sistemes d’emmagatzematge. Unitats i equips de manipulació.
2. Gestió dels fluxos dels materials:
Sol·licituds d’entrada i sortida. Recepció o entrada de materials. Ubicació al magatzem. Ubicació segons tipus de material. Estratègies d’ubicació. Gestió i preparació de comandes. Procediment de preparació. Picking (selecció). Estratègies de selecció. La zona de consolidació. Expedició. Procediment d’expedició. Packing (embalatge). Albarans de lliurament. Distribució. Rutes fixes i combinades. Estratègies de creació. Full de ruta.
3. Gestió d’estocs:
Tipus d’estocs. Nivells d’estoc. Reorganització o trasllat de mercaderies. Desubicació de materials obsolets. Gestió d’inventaris. Tipus d’inventari de materials. Actualització d’inventaris.

Aprendre els conceptes bàsics de la gestió de magatzems logístics.
Conèixer experiències de gestió de magatzem logístic.

Continguts teòrics amb experiències pràctiques.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Magatzemer Gestió de compres i magatzem
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Operari serveis logístics Gestió de compres i magatzem