Formadiba. Qualificadors sense secrets!

Acció formativa
Formadiba. Qualificadors sense secrets!
Àrea promotor de formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Per promotors i docents interns que son responsables de l'edició d'aules virtuals. Imprescindible saber editar un aula.
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 20 | Màxim 25
Canal:
Videoformació + en línia
Durada: 2,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 2,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
taller

Programa, avaluació i acreditació

La lògica del qualificador. Fonaments.

Què podem qualificar? Activitats i elements de qualificació.
Com podem qualificar? Puntuació o escala.
Tipus d'informes del qualificador
Paràmetres del qualificador
Suma directa o per mitjana ponderada
Categories. Agrupar elements de qualificació.
Passos per parametritzar un qualificador senzill. Procés i errors més freqüents.
Com qualificar les activitats i elements d’un curs, qualificació ràpida, correcció.
Vista del qualificador com a participant.

Comprendre la lògica del qualificador.
Conèixer els elements (activitats) que es poden qualificar i tipus de qualificacions (puntuació, escala o rúbrica).
Comprendre el funcionament del Tauler del Qualificador.
Parametritzar un qualificador senzill.
Introduir qualificacions al qualificador de diverses formes.

Es realitzarà una sessió única de videoformació. Abans de la sessió es farà una activitat virtual per la detecció de necessitats. Després de la sessió hi haurà un període per consultes virtuals. La sessió es basarà en una explicació demostrativa de les funcionalitats. Un espai per respondre preguntes concretes i finalment es durà a terme un qüestionari d'avaluació. Es gravarà la sessió per a posteriors consultes.
Assistència
Proves d’aprenentatge
Qüestionari d’avaluació.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Col·laborador Més d'una àrea Docent intern DIBA Tecnologies i entorns virtuals d'aprenentatge
Referent corporatiu Més d'una àrea Promotor formació Tecnologies i entorns virtuals d'aprenentatge
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic selecció/desenvolupament Tecnologies i entorns virtuals d'aprenentatge