Formadiba. Millora la presentació d'una aula virtual

Acció formativa
Formadiba. Millora la presentació d'una aula virtual
Àrea promotor de formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Promotors i docents interns que actualitzen i mantenen un aula virtual per fer una acció formativa. Cal dominar les eines d'edició bàsiques d'un aula virtual.
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 20 | Màxim 25
Canal:
Videoformació + en línia
Durada: 2,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 2,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
sessió de formació

Programa, avaluació i acreditació

Organització d'una aula virtual bàsica

Recomanacions per presentar els continguts i activitats de l'aula. L'ús dels titulars, dels camps de text i de les descripcions d'activitat.

Conèixer els criteris d'usabilitat de l'aula virtual per facilitar l'experiència d'usuari.

Conèixer les normes de publicació i presentació de continguts.

Errors freqüents en la presentació de les aules virtuals.

Com utilitar les seccions, blocs, etiquetes, camps descriptius, les carpetes i els condicionals, canvi de Rol i la revisió de tercers.

Coneixer els criteris fonalmentals per presentar i organitzar correctament un aula virtual.
Identificar les eines de Moodle per organtizar i presentar una aula virtual.

Sessió única de videoformació. Es fara una exposició demostrativa, ensenyant exemples i facilitant criteris i soloucions. També es fara una demostració d'algunes qüestiones pràctiques. No és un taller instrumental, es presuposa que els participants dominen les. Prèvi a la sessió, es realitzarà una activitat de detecció de necessitats. Durant la sessió es realitzarà una activitat de reflexió i una aplicació pràctica per grups. Després de la sessió es deixarà un fòrum de preguntes a respondre després de la sessió per part de l'expert.
Assistència
Activitats d'aprenentge grupals durant la sessió.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Col·laborador Més d'una àrea Docent intern DIBA Tecnologies i entorns virtuals d'aprenentatge
Referent corporatiu Més d'una àrea Promotor formació Tecnologies i entorns virtuals d'aprenentatge
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic selecció/desenvolupament Tecnologies i entorns virtuals d'aprenentatge