Formació específica per a referents de protecció de dades

Acció formativa
Formació específica per a referents de protecció de dades
Àrea promotor de formació:
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
Requisits:
Haver estat “nomenat” Referent de protecció de dades pel seu responsable orgànic (no hi ha nomenament formal més enllà de la identificació pel seu gerent/director com a tal)
Nombre de participants: Mínim 12 | Òptim 15 | Màxim 20
Canal:
Presencial
Durada: 5,0 h | Presencial 5,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
sessió de formació

Programa, avaluació i acreditació

1.Què és un Referent de protecció de dades. Funcions i tasques bàsiques. Col·laboració amb la Responsable corporativa de protecció de dades.
2.Dades personals i tractaments de dades, com identificar-los.
3.Registre de tractaments.
4.Redacció de clàusules informatives.
5.Conceptes de seguretat, riscos que pot comportar un tractament de dades. Violacions de seguretat.
6.Privacitat des del disseny i per defecte.
7.Procediment d’exercici de drets corporatiu.

1.Conèixer les funcions d’un Referent de protecció de dades a la Diputació de Barcelona.
2.Saber identificar els tractaments de dades personals que es duen a terme en el seu àmbit d’activitat.
3.Dominar els conceptes necessaris de protecció de dades per poder resoldre els casos més freqüents plantejats en el seu àmbit.
4.Comprendre les obligacions de la Diputació envers els tractaments de dades propis i els realitzats per compte dels Ens locals.
5.Saber elaborar clàusules informatives per a la recollida de dades.
6.Conèixer els procediments corporatius d’exercici de drets.
7.Detectar situacions de risc per als tractaments de dades del seu àmbit.
8.Saber identificar violacions de seguretat i com actuar.

La metodologia de les sessions combinarà:
- Exposició teòrica dialogada, oberta a preguntes i aportacions dels assistents.
- La realització de casos pràctics.
- La posada en comú i el treball sobre els casos pràctics i l’experiència dels participants.
- Ús de material audiovisual amb continguts que il·lustraran el tema objecte de debat.

Es facilitarà als alumnes un ppt, amb els continguts teòrics de cada tema, i enllaços a recursos web.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Referent corporatiu Més d'una àrea Referent protecció dades caràcter personal Protecció de dades de caràcter personal