El factor infraestructura en la seguretat viària. Conceptes bàsics

Acció formativa
El factor infraestructura en la seguretat viària. Conceptes bàsics
Àrea promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat
Requisits:
Gestió de la xarxa de carreteres o de l'espai públic municipal. Redacció d'informes, estudis i projectes constructius i direccions d'obres a l'entorn viari.
Comandaments operatius i Tècnics especialistes de la GS d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 20 | Màxim 25
Canal:
Videoformació + en línia
Durada: 10,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 5,5 h | Treball en línia 4,5 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

. Accidentalitat: definició, conceptes bàsics. Jerarquització i mobilitat.
. El Pla de Seguretat viària de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
. Actuacions de baix cost de seguretat viària. Tipologies, criteris d’implantació i exemples.
. Millora de la seguretat viària dels usuaris vulnerables de la xarxa de la Diputació de Barcelona.
. Resolució d’un cas pràctic de millora de la seguretat viària en àmbit urbà.
. Resolució d’un cas pràctic de millora de la seguretat viària en àmbit interurbà.

. Millorar els coneixements bàsics de seguretat viària a les vies de la xarxa de carreteres de la Diba.

Exposició teòrica amb participació activa de l'alumnat.
Resolució de casos pràctics.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Enginyer camins/canals/ports Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Enginyer obres públiques Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Enginyer territori Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic arquitectura Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic geografia Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic especialista Més d'una àrea Enginyer industrial Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat