Dinamitzador social digital en la biblioteca pública

Acció formativa
Dinamitzador social digital en la biblioteca pública
Àrea promotor de formació:
Gerència de Serveis de Biblioteques
Requisits:
•Adreçat a DIR/TB que s’encarregui de dinamitzar les activitats d’alfabetització i capacitació digital.

•Per fer la preinscripció a aquest curs, cal prèviament la validació de la direcció de la biblioteca o del bibliobús.
Nombre de participants: Mínim 12 | Òptim 15 | Màxim 20
Canal:
Videoformació + en línia
Durada: 12,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 9,0 h | Treball en línia 3,0 h
Modalitat:
Curs

Programa, avaluació i acreditació

•Metodologies d’innovació social
•Coneixement de les diferents metodologies de dinamització de grups (co-creació, design thinking, learning by doing, etc.)
•Aprenentatge col·laboratiu
•Creació de comunitat local
•L’ús de la tecnologia com a eina de transformació social inclusiva
•Conceptes de robòtica i programació
•Cultura maker i capacitació en l’ús de tecnologies de creació i fabricació digital
•Eines digitals de disseny
•Fabricació digital

•Proporcionar al personal de la XBM habilitats i competències per a la dinamització d’activitats.
•d’alfabetització i capacitació digital a partir de reptes sorgits de la comunitat per minimitzar l’escletxa digital.
•Apoderar els ciutadans adults creant programacions que donin resposta als seus processos vitals (laboral, social, cultural, memòria i patrimoni, oci, creació, etc.)
•Apoderar els nenes i nenes a través del joc, robòtica i programació.
•Aprendre a utilitzar la tecnologia com a eina de transformació social inclusiva.

La sessió s’estructurarà combinant processos teòrics i pràctics. Coneixement de bones pràctiques. Cada participant haurà de proposar un projecte viable per la seva biblioteca.
Assistència
Producte de treball
S'avaluarà l'assistència i l'elaboració d'un projecte d'aplicació pràctica de dinamització digital realitzat pels participants.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Cultura Bibliotecari xarxa Aprenentatge permanent