Creació i dinamització d'un espai jove a la biblioteca

Acció formativa
Creació i dinamització d'un espai jove a la biblioteca
Àrea promotor de formació:
Gerència de Serveis de Biblioteques
Requisits:
•Adreçat a DIR/TB encarregat de redissenyar els espais de la biblioteca o que ja dinamitzi un espai jove en el seu equipament.

•Per fer la preinscripció a aquest curs, cal prèviament la validació de la direcció de la biblioteca o del bibliobús.
Nombre de participants: Mínim 12 | Òptim 17 | Màxim 25
Canal:
Videoformació + en línia
Durada: 10,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 6,0 h | Treball en línia 4,0 h
Modalitat:
Curs

Programa, avaluació i acreditació

•Punt de partida: Què vol dir ser jove? Què necessiten de la biblioteca?.
•Relació actual i futura entre la biblioteca i els joves.
•Disseny i dinamització d’espais propis.
•Participació dels joves en el disseny i creació de serveis propis.
•Difusió.
•Experiències d'èxit.

Proporcionar al personal de la XBM les eines i idees necessàries per a crear i dinamitzar espais joves a les biblioteques.

Cada sessió s'estructurarà al voltant d'una exposició de conceptes teòrics que s'hauran de treballar. A la darrera sessió es vol comptar amb la participació d'un parell de direccions de biblioteques que disposin d'espais joves per tal que expliquin la seva experiència.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic auxiliar Cultura Tècnic auxiliar biblioteconomia i documentació Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Cultura Bibliotecari xarxa Aprenentatge permanent