Control execució i qualitat obres de carreteres

Acció formativa
Control execució i qualitat obres de carreteres
Àrea promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat
Requisits:
Personal d'Oficis de la GS d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, vinculat a l'àmbit competencial de manteniment de carreteres, que desenvolupen les seves funcions dins l'àmbit del control d'execució i qualitat d'obres de carreteres.
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 15 | Màxim 25
Canal:
Presencial
Durada: 60,0 h | Presencial 60,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

. Fases obra.
. Replanteig.
. Execució: acopis.
. Qualitat acabats.
. Afeccions al trànsit.

. Assolir la capacitació per al control d'execució i qualitat de les obres de carreteres.

Sessions teoricopràctiques.
Assistència
Assistència.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Més d'una àrea Encarregat Obres i acabats de construcció
Oficis Infraestructures i espais naturals Mobilitat i seguretat viària Obres i acabats de construcció
Oficis Infraestructures i espais naturals Obres públiques Obres i acabats de construcció
Oficis Infraestructures i espais naturals Permisos obres públiques Obres i acabats de construcció
Oficis Infraestructures i espais naturals Presa de dades Obres i acabats de construcció