Acció formativa del BAF
Coneixements elementals de fontaneria i sanejament
Àmbit promotor de la formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Cap requisit previ
Modalitat:
taller
Canal:
Presencial
Durada:
20.00 h
| Presencial   20.00 h
| Videoformació   0.00 h
| Treball en línia   0.00 h
Nombre de participants:
Mínim 10
| Òptim  
11
| Màxim  
12
Tipus d'acreditació:
Certificat d’aprofitament
Objectius

- Conèixer els materials, eines i equips bàsics utilitzats en instal·lacions elementals de fontaneria i de sanejament.
- Conèixer els elements bàsics que configuren les instal·lacions de fontaneria i de sanejament.
- Determinar els principals criteris normatius aplicables a conduccions, instruments, vàlvules, claus i elements de seguretat de les instal·lacions de fontaneria i de sanejament.
- Aprendre a realitzar treballs bàsics d’instal·lació, reparació i manteniment d’elements de fontaneria amb diferents materials.
- Aprendre a realitzar treballs bàsics d’instal·lació, reparació i manteniment d’elements de sanejament.

Continguts
- Materials, eines i equips bàsics utilitzats en instal·lacions elementals de fontaneria i de sanejament. Característiques principals dels diferents materials utilitzats en conduccions o distribucions hidràuliques de noves instal·lacions i en reparacions d’instal·lacions existents (coure, polipropilè, ferro, llautó i plom).
- Conduccions de sanejament de PVC. Criteris bàsics de seguretat i salut en cas de reparació en elements de sanejament de fibrociment.
- Elements bàsics que configuren les instal·lacions de fontaneria i de sanejament.
- Principals criteris normatius aplicables a conduccions, accessoris, instruments, vàlvules, claus, bombes i elements de seguretat de les instal·lacions de fontaneria i de sanejament. Dimensionat, selecció i criteris bàsics de muntatge.
- Treballs bàsics d’instal·lació, reparació i manteniment d’elements de fontaneria amb diferents materials. Unió i fixació de tubs, soldadura, roscat, abocardat i grimpat. Detecció i reparació de fuites.
- Treballs bàsics d’instal·lació, reparació i manteniment d’elements de sanejament. Embocat; unió i embridat de conduccions i accessoris de derivació i reducció; canvi i neteja de vàlvules o sifons de sanitaris.
Metodologia d'impartició
A cada sessió, hi haurà una part expositiva, més teòrica, a continuació activitats i exercicis per practicar els treballs bàsics d’instal·lació, reparació i manteniment donats, però intentant que siguin propers a les tasques diàries dels participants.
Metodologia d'avaluació
Participar en les activitats proposades pel docent i superar els criteris d'avaluació establerts.
Destinataris
Col·lectiu professional Àrea funcional Perfil formatiu Competència
Comandament operatiu Infraestructures i Territori Encarregat Obres i acabats de construcció
Oficis Espais Naturals i Infraestructura Verda Manteniment forestal Obres i acabats de construcció
Oficis Serveis Generals i Transició Digital Instal·lador Obres i acabats de construcció
Oficis Serveis Generals i Transició Digital Oficial serveis Obres i acabats de construcció