Comunicació estratègica des de la biblioteca pública

Acció formativa
Comunicació estratègica des de la biblioteca pública
Àrea promotor de formació:
Gerència de Serveis de Biblioteques
Requisits:
Direccions de Biblioteques i Caps de Zona
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 17 | Màxim 20
Canal:
Presencial
Durada: 16,0 h | Presencial 16,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

• Bases de la comunicació estratègica.
• Pla de comunicació.
• Àmbits fonamentals de la comunicació institucional.
• Mitjans i xarxes de comunicació.

• Proporcionar conceptes i instruments necessaris per dissenyar i elaborar el pla de comunicació de la biblioteca.
• Comprendre la importància i el paper que el pla de comunicació representa com a part de l'estratègia global de l'organització.

Seminari productiu en què els i les participants hauran d'elaborar el pla de comunicació estratègica. S'introduiran criteris, mètodes i eines relatius al tema i aplicació en casos a partir del treball en grup.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Cultura Director biblioteca Comunicació estratègica
Comandament operatiu Cultura Subdirector bibliotecari Comunicació estratègica