Comunicació empàtica

Acció formativa
Comunicació empàtica
Àrea promotor de formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 12 | Màxim 15
Canal:
Presencial
Durada: 20,0 h | Presencial 20,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
taller

Programa, avaluació i acreditació

- Comunicació i empatia.
- Lleis de la comunicació. Definició d'empatia.
- Pautes per a la comunicació personal. Competències comunicatives.
- Eines per a una comunicació eficaç.
- La comunicació no verbal. Competències emocionals.
- Ecologia emocional i gestió d'emocions.
L'assertivat.
- Bases per al desenvolupament de la comunicació assertiva.
- Comportaments favorables.
Capacitat dialògica.
- Objectius del diàleg empàtic.
- L'escolta atenta. La mirada.
Comunicació per a la resolució de conflictes.
- Pautes per establir un clima de confiança.

- Millorar l'auto-comunicació i la comunicació amb els altres.
- Descobrir la comunicació constructiva i empàtica, i la seva pràctica en el desenvolupament del lloc de feina que s’ocupa.
- Potenciar l'assertivitat i l’empatia. Reconèixer quins són els sentiments dels altres i les seves necessitats. Reconèixer i explorar quins són els nostres judicis.
- Prevenir conflictes i/o situacions violentes.
- Desenvolupar l'escolta activa per interpretar els senyals de comunicació no verbal, dominant la mirada.

A cada sessió, hi haurà una part expositiva, més teòrica, a continuació un cas pràctic o activitats relacionades amb el context teòric presentat.
Proves d’aprenentatge
Participar i superar les activitats proposades pel docent
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Suport operatiu Igualtat i sostenibilitat social Auxiliar geriatria Comprensió interpersonal
Suport operatiu Igualtat i sostenibilitat social Auxiliar infermeria Comprensió interpersonal
Tècnic auxiliar Igualtat i sostenibilitat social Tècnic auxiliar atenció a la dependència Comprensió interpersonal
Tècnic auxiliar Igualtat i sostenibilitat social Tècnic auxiliar educador Comprensió interpersonal
Tècnic auxiliar Igualtat i sostenibilitat social Tècnic auxiliar toxicomanies Comprensió interpersonal
Tècnic especialista Educació, esports i joventut Professor ensenyament infantil i primària Comprensió interpersonal
Tècnic especialista Educació, esports i joventut Professor ensenyament universitari i secundari Comprensió interpersonal
Tècnic especialista Educació, esports i joventut Tècnic educació Comprensió interpersonal
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Educador Comprensió interpersonal
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Fisioterapeuta Comprensió interpersonal
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Infermer Comprensió interpersonal
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Metge medicina general Comprensió interpersonal
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Psicòleg clínic psiquiatria Comprensió interpersonal
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Psicòleg clínic toxicomanies Comprensió interpersonal
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Tècnic farmàcia Comprensió interpersonal
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Terapeuta ocupacional Comprensió interpersonal
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Treballador social Comprensió interpersonal
Tècnic especialista Més d'una àrea Professor ensenyament no formal Comprensió interpersonal
Tècnic especialista Presidència Tècnic gestió participació ciutadana Comprensió interpersonal