Com crear un document de política de desenvolupament de la col·lecció d'una biblioteca pública

Acció formativa
Com crear un document de política de desenvolupament de la col·lecció d'una biblioteca pública
Àrea promotor de formació:
Gerència de Serveis de Biblioteques
Requisits:
•Per fer la preinscripció a aquest curs, cal prèviament la validació de la direcció de la biblioteca o del bibliobús.

•Es seleccionarà aquelles biblioteques que s'han inaugurat posteriorment al 2013, data en què es va fer per darrera vegada aquest curs.
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 20 | Màxim 25
Canal:
Presencial
Durada: 12,0 h | Presencial 12,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

• Introducció a la Política de desenvolupament de la col·lecció
• Diagnosi
• Definició i objectius
• El Pla estratègic i la PDC
• Marc legal i normatiu
• Anàlisi del context (externa i interna)
• Anàlisi de la col·lecció. Col·lecció actual
• Manteniment de la col·lecció
• L'elaboració de la Política de desenvolupament de la col·lecció
• Estructura bàsica d'una PDC
• Criteris de selecció. Instruments per a la selecció
• La creació de continguts digitals a la biblioteca i el moviment d'accés obert
• Gestió de les adquisicions
• Avaluació de la col·lecció
• Polítiques de participació i difusió de la col·lecció amb els usuaris

Oferir suport a les direccions de biblioteques perquè elaborin el document de política de la col·lecció de la biblioteca.

Cada sessió s'estructurarà al voltant d'una exposició dels conceptes teòrics que s'hauran de treballar. Els assistents presentaran un esborrany de la política de la col·lecció que desenvoluparan. Compartiran dubtes, propostes i reptes.
Assistència
Producte de treball
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Cultura Director biblioteca Desenvolupament de fons i col·leccions
Comandament operatiu Cultura Subdirector bibliotecari Desenvolupament de fons i col·leccions
Tècnic especialista Cultura Bibliotecari xarxa Desenvolupament de fons i col·leccions