Capacitació dels equips d'emergència de la DIBA

Acció formativa
Capacitació dels equips d'emergència de la DIBA
Àrea promotor de formació:
Subdirecció d'Edificació
Requisits:
Nombre de participants: Mínim 8 | Òptim 20 | Màxim 25
Canal:
Presencial
Durada: 3,0 h | Presencial 3,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
sessió de formació

Programa, avaluació i acreditació

•Conceptes clau.
•Finalitat del document d'autoprotecció.
•Drets i deures dels treballadors i usuaris.
•Descripció de l’edifici o recinte: ocupació, activitat, instal·lacions.
•Anàlisi de riscos interns i externs.
•Mitjans i mesures d’autoprotecció.
•Funcions específiques de cada grup d’actuació.
•Sistemes de comunicació.
•Seqüències d’actuació: evacuació, confinament, intervenció i primers auxilis.
•Recorreguts d'evacuació i zones de confinament.
•Coordinació d’emergències a nivell superior i inferior.
•Mitjans de difusió d’informació a la corporació.
•Assaig de simulacre: visita a les instal·lacions, resolució de situacions simulades d’emergència i reconeixement dels espais i dels mitjans d’autoprotecció.
•Estratègies per mantenir i transmetre seguretat durant una emergència.

•Adquirir els coneixements teòrics i pràctics necessaris per desenvolupar les funcions assignades en el document d’autoprotecció.
•Conèixer els drets i deures dels treballadors en l’àmbit de les emergències.
•Conèixer detalladament el document d'autoprotecció de l’edifici o recinte.
•Conèixer els procediments de comunicació i coordinació d’emergències.•Conèixer les funcions específiques dels equips d’emergència.
•Establir unes pautes d’actuació per eliminar, reduir o minimitzar els efectes d’una emergència sobre les persones.

El curs s’impartirà de manera interactiva, fent sessions dinàmiques que faciliten l’adquisició dels coneixements i facilitant la participació de tothom.La metodologia s’adaptarà al nivell i necessitats dels assistents, i les particularitats de l’edifici o recinte.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Referent corporatiu Més d'una àrea Referent autoprotecció Plans d'autoprotecció