Aparadors culturals per a biblioteques

Acció formativa
Aparadors culturals per a biblioteques
Àrea promotor de formació:
Gerència de Serveis de Biblioteques
Requisits:
•Adreçat a TB/TAB que necessitin assolir els coneixements bàsics i les tècniques necessàries per a dissenyar i elaborar aparadors culturals en la biblioteca.

•Per fer la preinscripció a aquest curs, cal prèviament la validació de la direcció de la biblioteca o del bibliobús.
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 20 | Màxim 25
Canal:
Presencial
Durada: 8,0 h | Presencial 8,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
taller

Programa, avaluació i acreditació

• Per què fer un aparador a la biblioteca?
• El públic objectiu. Sabem quin és el nostre públic?
• Principis bàsics de l'aparadorisme. Comprar o reciclar?
• El color i la llum. Com, quan i quins colors fem servir?
• Elements que intervenen en l'animació d'un aparador.
• Passos a seguir per al muntatge d'un aparador.

• Assolir coneixements bàsics d’elements generals que intervenen en el sector de l’aparadorisme.
• Adquirir els coneixements i les tècniques necessàries per a dissenyar i elaborar aparadors en els equipaments culturals, per difondre els fons de les biblioteques.

Taller pràctic a una biblioteca on l'espai, i els recursos disponibles, es faran servir per incorporar els elements d’aparadorisme que serveixen per a la creació d’aparadors, i altres elements, per difondre els fons de les biblioteques.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Cultura Director biblioteca Desenvolupament de fons i col·leccions
Comandament operatiu Cultura Subdirector bibliotecari Desenvolupament de fons i col·leccions
Tècnic auxiliar Cultura Tècnic auxiliar biblioteconomia i documentació Desenvolupament de fons i col·leccions
Tècnic especialista Cultura Bibliotecari serveis Desenvolupament de fons i col·leccions
Tècnic especialista Cultura Bibliotecari xarxa Desenvolupament de fons i col·leccions