Actualització normativa en matèria d'activitats regulades

Acció formativa
Actualització normativa en matèria d'activitats regulades
Àrea promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats
Requisits:
Personal tècnic i administratiu, i càrrecs polítics dels ajuntaments i consells comarcals que intervenen en la gestió de les activitats.
Nombre de participants: Mínim 20 | Òptim 50 | Màxim 80
Canal:
Presencial
Durada: 20,0 h | Presencial 20,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

* Sessions d'actualització del marc normatiu, de debat i de transferència de coneixement especialitzat en la matèria.

* Adquirir coneixements sobre la normativa d'aplicació a les activitats i sobre les novetats normatives que s'estan treballant des de diferents àmbits.

Sessions teòriques i pràctiques
Assistència
Assitència i participació a les sessions.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Més d'una àrea Enginyer industrial Plans d'inspecció i verificació d'activitats