Programes de dinamització de l'activitat física i la salut

Definició

Definir, implantar i avaluar el conjunt d'accions i projectes que han de contribuir a reforçar la integració social, la salut, la qualitat de vida i els valors educatius de la ciutadania, mitjançant la pràctica física esportiva , adaptant-la a les característiques de l'entorn, garantint la seguretat en el seu desenvolupament, amb uns costos sostenibles i assolint la plena satisfacció dels seus usuaris.

La competencia implica ...
La diagnosi esportiva del territori. Estructura dels programes de dinamització esportiva. Criteris per a la planificació, organització, execució, dinamització i avaluació d'esdeveniments esportius. Els programes de dinamització esportiva i el cicle vital de les persones. Dinamització esportiva en col·lectius amb necessitats específiques. La promoció d'esdeveniments esportius. Pla de protecció de l'esdeveniment. Assegurances. Conèixer el funcionament i els requeriments normatius. Quadres de comandament i indicadors dels programes de dinamització esportiva. Tendències de mercat. Màrqueting i comunicació de les activitats esportives.

4 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2818.jpg

L’esport ha anat evolucionant de la mà de les principals transformacions socials.
Els campus, casals, colònies, estades, etc. són activitats esportives d’estiu que es fan a tota la demarcació.
Moltes d’aquestes activitats es caracteritzen per ser eines educatives que tenen un gran impacte en un curt espai de temps. Arran de la situació derivada de la COVID-19, han esdevingut una eina pedagògica per afavorir l’adquisició de nous hàbits per part de la població infantil.
Amb l’objectiu de promoure la millora contínua de les activitats esportives d’estiu i amb la voluntat de fer créixer el sistema esportiu local, s’ha volgut treballar en l’anàlisi de les activitats organitzades a la província

Tipus de recurs
Informe
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2817.jpg

Aquest manual vol ser un recurs per valorar i fer reflexionar als agents esportius dels municipis sobre el valor educatiu de la proposta formativa implementada en la població en edat escolar a través del disseny d’una eina per valorar la capacitat educativa de l’activitat fisicoesportiva en la població en edat escolar.
El manual inclou també unes conclusions on els investigadors i la investigadora reflexionen, a tall de suggeriment, sobre possibles línies futures d’actuació.

Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2819.jpg

Durant l’any 2020, a causa de la pandèmia de la COVID-19, s’ha viscut una gran crisi sanitària que va obligar a replantejar el nostre dia a dia.
El present manual planteja mesures i recomanacions pràctiques que permetin un marc per al desenvolupament dels esdeveniments esportius amb la finalitat de garantir unes condicions de seguretat i prevenció.
En un primer apartat, trobareu l’anàlisi de risc. A partir d’aquest estudi previ es podrà planificar i executar les mesures i accions de la forma més eficient. A continuació es fa referència a les fases de desenvolupament de l’esdeveniment o activitat esportiva, segons tipologia, tant abans com durant i després.

Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2820.jpg

Aquest manual pot ajudar a facilitar la inclusió de les persones amb discapacitat quan s’organitzin esdeveniments esportius.
Les observacions i les orientacions són senzilles i al final hi ha un recull d’organitzacions assessores.
Aquest manual aposta fermament per la inclusió de tothom. Les orientacions que s'hi donen són una guia que caldrà anar adequant i adaptant a les necessitats de cada organització i es refereixen tant a l’organització tècnica de l’activitat esportiva com a la comunicació que s’hagi de fer de l’esdeveniment.

Tipus de recurs
Manual
Format
PDF