Cerca lliure

S'han trobat 668 recursos i/o accions formatives
 • Acció formativa

  - Conèixer l’abast de les xarxes socials de la XPN i aprofundir en l’estratègia de marca per construir identitat.
  - Adquirir les habilitats necessàries per a tenir una estratègia de publicació en xarxes socials de la XPN.
  - Utilitzar eines de millora en l'estratègia (stories).
  - Adquirir coneixements avançats en l'ús d'aquestes eines.

  Videoformació amb aula virtual
  Durada
  10,0 h
 • Acció formativa

  - Distingir la diferència entre argumentar i opinar.- Expressar-se de forma ordenada i raonada, identificant la idea principal, els seus fonaments i les evidències que la sustenten.- Construir argumentacions sòlides.- Contraargumentar de forma eficaç.

  Videoformació i en línia
  Durada
  8,0 h
 • Acció formativa

  Objectiu general:- Reflexionar i construir coneixement sobre la contribució de l'ESS a la transició ecològica i energètica.Objectius específics:- Conèixer actuacions innovadores de foment i ús de l'ESS i la relació amb la transició ecològica i energètica: producció energètica local, plataformes digitals de comercialització de consum responsable, l’economia circular, la gestió de residus, l’arquitectura sostenible, la preservació d’espais naturals i dinamització local agroecològica.- Intercanviar coneixements i recursos, sobre l'ESS i la transició ecològica i energètica.

  Videoformació i en línia
  Durada
  10,0 h
 • Acció formativa

  Conèixer les xarxes socials més habitualsIdentificar l’ús i les opcions de les diferents xarxes socialsAnalitzar l’impacte de les diferents xarxes socialsEstablir quina és la meva presència online actualElaborar un Pla de Comunicació Digital segons les necessitats detectadesConèixer bones pràctiques per millorar la nota presència online

  En línia
  Durada
  2,0 h
 • Acció formativa

  En acabar l'acció formativa, els participants seran capaços de:1.Conèixer les principals xarxes socials i el seu ús professional2.Identificar les utilitats de les principals xarxes socials i la seva aplicació en l'àmbitprofessional3.Cercar informació en les diferents xarxes4.Publicar en les diferents xarxes depenent del context i notícia a donar

  Videoformació i en línia
  Durada
  10,0 h
 • Acció formativa

  Dotar les biblioteques de recursos perquè defineixin la seva estratègia de continguts per a les xarxes socials (objectius, audiència, línia editorial, canals i calendari). Reflexionar sobre la importància dels continguts.Crear un pla d'estratègia de continguts per a les xarxes socials.Conèixer estratègies de màrqueting de continguts.

  Presencial
  Durada
  16,0 h
 • Acció formativa

  •Dotar les biblioteques de recursos perquè defineixin la seva estratègia de continguts per a les xarxes socials (objectius, audiència, línia editorial, canals i calendari). Reflexionar sobre la importància dels continguts.•Crear un pla d'estratègia de continguts per a les xarxes socials.•Conèixer estratègies de màrqueting de continguts.

  Videoformació amb aula virtual
  Durada
  12,0 h
 • Acció formativa

  Objectiu general: -Analitzar i debatre les dimensions i indicadors del desenvolupament econòmic local als municipis rurals.Objectius específics: - Presentar indicadors associats a les diferents dimensions del desenvolupament econòmic local als municipis rurals.- Identificar els factors i debatre la “performance” del desenvolupament als municipis petits.- Definir estratègies de desenvolupament econòmic local.

  Videoformació
  Durada
  5,0 h