Cerca lliure

S'han trobat 18 recursos i/o accions formatives
 • Acció formativa

  - Conèixer l’abast de la bioenginyeria del paisatge com a disciplia tecnicocientífica en la qual les plantes vives s'utilitzen com a elements de construcció, juntament o no, amb elements inerts (pedra, fusta, metall...) en actuacions de recuperació de l'entorn.- Preparar als treballadors especialitzats en aquest tipus d’obres.

  Presencial
  Durada
  15,0 h
 • Acció formativa

  Donar instruments per traslladar l'estratègia a la gestióFacilitar eines per a la gestió del canvi

  Presencial
  Durada
  20,0 h
 • Acció formativa

  -Coneixement del nou protocol per a la identificació de rapinyaires.-Adquirir experiència en la seva aplicació.

  Presencial
  Durada
  15,0 h
 • Acció formativa

  -Coneixement del nou protocol per a la identificació de rapinyaires.-Criteris d'ús.

  Videoformació
  Durada
  9,0 h
 • Acció formativa

  - Conèixer els fonaments teòrics i els aspectes aplicats a la pràctica professional relacionada amb el patrimoni natural i cultural per a la gestió dels llocs amb interès patrimonial gestionats per la Diputació de Barcelona.- Desenvolupar habilitats per una comunicació patrimonial accessible en aquest context. - Aprendre a dissenyar, de forma bàsica, textos i materials interpretats i conèixer algunes tècniques bàsiques relacionades amb la comunicació web i les xarxes socials.

  Presencial
  Durada
  20,0 h
 • Acció formativa

  - Conèixer algunes tècniques bàsiques d'Interpretació del Patrimoni (IP) relacionades amb la comunicació web i les xarxes socials.- Aplicar pautes relacionades amb la comunicació accessible en la comunicació escrita, per facilitar la transmissió del missatge a una diversitat de públic.- Analitzar els mitjans no personals de comunicació (publicacions, panels, web i xarxes socials) i de difusió dels ENP per determinar les fortaleses i amenaces, identificant accions concretes de millora i de bones pràctiques.

  Videoformació amb aula virtual
  Durada
  12,0 h
 • Acció formativa

  - Oferir un marc pràctic per a l'exercici d'avaluació en el context de programes i intervencions a les biblioteques.- Identificar àmbits i polítiques on poder avaluar.- Posar en comú experiències, interessos i un marc conceptual comú al col·lectiu de tècnics especialistes i directors de biblioteca.

  Presencial
  Durada
  12,0 h
 • Acció formativa

  Conèixer i debatre sobre temes d'actualitat en l'àmbit dels Espais Naturals.

  Presencial
  Durada
  5,0 h
 • Acció formativa

  - Oferir eines per a repensar el disseny de serveis públics- Provar eines per comprendre què necessiten, esperen i volen els ciutadans o usuaris d'un servei.

  Presencial
  Durada
  16,0 h
 • Acció formativa

  - Conèixer i aplicar les fases d'un procés de planificació (anàlisi, diagnosi, prognosi, disseny, execució, seguiment i redisseny) per la millora contínua- Identificar els elements bàsics d'un pla i els seus requeriments - Advertir de l'oportunitat i els riscos de la planificació- Estendre la cultura de la planificació als serveis públics, com a eina de millora, i de la transparència i el rendiment de comptes

  Presencial
  Durada
  20,0 h
 • Acció formativa

  - Conèixer i aplicar les fases d'un procés de planificació (anàlisi, diagnosi, prognosi, disseny, execució, seguiment i redisseny) per la millora contínua- Identificar els elements bàsics d'un pla i els seus requeriments- Advertir de l'oportunitat i els riscos de la planificació- Estendre la cultura de la planificació als serveis públics, com a eina de millora, i de la transparència i el rendiment de comptes

  Videoformació amb aula virtual
  Durada
  20,0 h
 • Acció formativa

  - Millorar el coneixement de la normativa aplicable als espais naturals i les darreres actualitzacions.- Desenvolupar la capacitat analítica a l’hora d’interpretar i relacionar normes que afecten la gestió dels espais naturals per facilitar a altres persones el seu acompliment.-Aplicació i acompliment en la pràctica professional.

  Presencial
  Durada
  20,0 h