Cerca lliure

S'han trobat 19 recursos i/o accions formatives
 • Acció formativa

  - Conèixer l’abast de la bioenginyeria del paisatge com a disciplia tecnicocientífica en la qual les plantes vives s'utilitzen com a elements de construcció, juntament o no, amb elements inerts (pedra, fusta, metall...) en actuacions de recuperació de l'entorn.- Preparar als treballadors especialitzats en aquest tipus d’obres.

  Presencial
  Durada
  15,0 h
 • Acció formativa

  Conèixer els elements del text i les estratègies de composició que cal aplicar a la redacció de textos per tal que siguin precisos, correctes i eficaços. També s'hi treballa l'estil, la puntuació, els connectors, els errors més freqüents i els recursos que ens ajuden a resoldre dubtes lingüístics.

  Presencial
  Durada
  20,0 h
 • Acció formativa

  - Conèixer els elements del text- Adaptar el text a la situació comunicativa- Conèixer i saber aplicar els criteris de redacció de textos - Utilitzar correctament els connectorsUtilitzar correctament els signes de puntuació

  Videoformació amb aula virtual
  Durada
  24,0 h
 • Acció formativa

  -Impulsar l'autonomia i la competència lingüístiques.-Millorar la qualitat lingüística dels textos.

  Presencial
  Durada
  4,0 h
 • Acció formativa

  -Coneixement del nou protocol per a la identificació de rapinyaires.-Adquirir experiència en la seva aplicació.

  Presencial
  Durada
  15,0 h
 • Acció formativa

  -Coneixement del nou protocol per a la identificació de rapinyaires.-Criteris d'ús.

  Videoformació
  Durada
  9,0 h
 • Acció formativa

  - Conèixer els fonaments teòrics i els aspectes aplicats a la pràctica professional relacionada amb el patrimoni natural i cultural per a la gestió dels llocs amb interès patrimonial gestionats per la Diputació de Barcelona.- Desenvolupar habilitats per una comunicació patrimonial accessible en aquest context. - Aprendre a dissenyar, de forma bàsica, textos i materials interpretats i conèixer algunes tècniques bàsiques relacionades amb la comunicació web i les xarxes socials.

  Presencial
  Durada
  20,0 h
 • Acció formativa

  - Conèixer algunes tècniques bàsiques d'Interpretació del Patrimoni (IP) relacionades amb la comunicació web i les xarxes socials.- Aplicar pautes relacionades amb la comunicació accessible en la comunicació escrita, per facilitar la transmissió del missatge a una diversitat de públic.- Analitzar els mitjans no personals de comunicació (publicacions, panels, web i xarxes socials) i de difusió dels ENP per determinar les fortaleses i amenaces, identificant accions concretes de millora i de bones pràctiques.

  Videoformació amb aula virtual
  Durada
  12,0 h
 • Acció formativa

  Conèixer i debatre sobre temes d'actualitat en l'àmbit dels Espais Naturals.

  Presencial
  Durada
  5,0 h
 • Acció formativa

  - Millorar el coneixement de la normativa aplicable als espais naturals i les darreres actualitzacions.- Desenvolupar la capacitat analítica a l’hora d’interpretar i relacionar normes que afecten la gestió dels espais naturals per facilitar a altres persones el seu acompliment.-Aplicació i acompliment en la pràctica professional.

  Presencial
  Durada
  20,0 h
 • Acció formativa

  * Dotar els participants dels coneixements teòrics i habilitats necessàries davant d'una necessitat d'atenció sanitària immediata en un espai natural, especialment en situacions de Suport Vital Bàsic, hemorràgies i ferides, traumatismes i/o cremades.* Aprendre a prevenir els accidents. Aplicar procediments i tècniques adequades per l’autoprotecció i el suport als primers auxilis.* Identificar i resoldre situacions d’urgència.

  Presencial
  Durada
  10,0 h
 • Acció formativa

  - Conèixer i manifestar els criteris establerts per la Diputació de Barcelona en l'atenció al públic al Servei d'Informació de la XPN.

  Videoformació
  Durada
  2,0 h