Cerca lliure

S'han trobat 21 recursos i/o accions formatives
 • Acció formativa

  • Adquirir coneixements sobre la normativa d’aplicació a les activitats i sobre les novetats normatives que s’estan treballant en els diferents àmbits. Normativa ambiental, entitats col·laboradores, Ramaderia, Turisme, Plans d’Autoprotecció, Protecció civil, Incendis, Espectacles públics i activitats recreatives, FUE, etc.• Adquirir coneixements per a la implantació de Plans de verificació d’activitats comunicades.

  Presencial
  Durada
  20,0 h
 • Acció formativa

  Aprofundir en el coneixement d’una temàtica específica a través d’aportacions concretes i aplicacions pràctiques.

  Videoformació
  Durada
  2,0 h
 • Acció formativa

  • Conèixer i participar en un espai d’intercanvi de coneixements i d'experiències per als professionals dels serveis locals d’habitatge. Conèixer aspectes molt específics i d’actualitat.• Fer ús i promoure la transferibilitat del coneixement.• Conèixer, desenvolupar i impulsar el treball en xarxa i l'intercanvi d'experiències entre tots els professionals que treballen en l'àmbit local relacionat amb l'habitatge.

  Presencial
  Durada
  5,0 h
 • Acció formativa

  - Conèixer i participar en un espai d'intercanvi de coneixements i d'experiències per als professionals dels serveis locals d'habitatge per promoure la transferibilitat del coneixement- Conèixer, desenvolupar i impulsar el treball en xarxa i l'intercanvi d'experiències entre tots els professionals que treballen en l'àmbit local relacionat amb l'habitatge

  Videoformació
  Durada
  3,0 h
 • Acció formativa

  Participar en un espai d'intercanvi de coneixements i d'experiències entre els professionals dels serveis d’intermediació hipotecària. Conèixer aspectes molt específics i d’actualitat.

  Presencial
  Durada
  5,0 h
 • Acció formativa

  - Participar en un espai d'intercanvi de coneixements i d'experiències entre els professionals dels serveis d'intermediació hipotecària. - Conèixer aspectes molt específics i d'actualitat.

  Videoformació
  Durada
  3,0 h
 • Acció formativa

  -Conèixer i participar en un espai d’intercanvi d’opinions i experiències per als tècnics locals vinculats a l’urbanisme-Fer ús i promoure la transferibilitat del coneixement-Conèixer, desenvolupar i impulsar el treball en xarxa i l’intercanvi d’opinions i experiències

  Presencial
  Durada
  3,0 h
 • Acció formativa

  -Conèixer i participar en un espai d’intercanvi d’opinions i experiències per als tècnics locals vinculats a l’urbanisme i promoure la transferibilitat del coneixement.-Conèixer, desenvolupar i impulsar el treball en xarxa i l’intercanvi d’opinions i experiències.

  Videoformació
  Durada
  2,5 h
 • Acció formativa

  - Adquirir coneixements sobre el marc regulador relatiu a la gestió urbanística. - Assolir els coneixements i principis bàsics d'actuació per a l’exercici de les funcions a desenvolupar associades a la temàtica objecte del curs

  Presencial
  Durada
  18,0 h
 • Acció formativa

  Adquirir coneixements per a la realització de control i inspecció d’activitats en el marc de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i la normativa que la desenvolupa.

  Semipresencial
  Durada
  30,0 h
 • Acció formativa

  - Adquirir coneixements sobre el marc regulador relatiu a la intervenció en l’ús del sòl i subsòl i en la protecció de la legalitat urbanística. - Assolir la capacitació suficient per a l’exercici de les funcions a desenvolupar associades a la temàtica objecte del curs.

  Videoformació i en línia
  Durada
  16,0 h
 • Acció formativa

  - Conèixer els principis bàsics i els valors comuns que han de regir i orientar l’acció urbanística local. - Conèixer els fonaments conceptuals i legals de l’acció urbanística local.

  Videoformació amb aula virtual
  Durada
  16,0 h