Cerca lliure

S'han trobat 12 recursos i/o accions formatives
 • Acció formativa

  - Orientar la manera d'abordar l'anàlisi de riscos en protecció de dades- Adquirir els coneixements per realitzar l'anàlisi de riscos amb els requeriments de l'RGPD- Identificar les mesures necessàries per a l'eliminació o reducció dels riscos

  Presencial
  Durada
  16,0 h
 • Acció formativa

  - Identificar la necessitat de realitzar una avaluació d'impacte en protecció de dades- Orientar la manera d'abordar l'execució de les AIPD- Adquirir els coneixements per poder identificar i categoritzar els riscos que afecten a la privacitat- Adquirir els coneixements per avaluar els riscos dels tractaments de dades personals amb els requeriments de l'RGPD- Adquirir els coneixements per poder gestionar els riscos

  Presencial
  Durada
  16,0 h
 • Acció formativa

  1. Donar a conèixer els cercadors d'informació pública del CIDO.2. Descobrir el CIDO més enllà dels cercadors: - Com crear els teus propis sistemes d'informació per a la presa de decisions i vigilància de l'entorn a partir de la informació i eines del CIDO. - Com crear serveis a mida per als teus usuaris que creïn valor i els ajudin a assolir els seus objectius a partir de la informació i eines del CIDO.

  Presencial
  Durada
  4,0 h
 • Acció formativa

  Tenir una visió global i comprendre la funció dels diferents elements del sistema. Conèixer les funcionalitats disponibles pels centres gestors i saber-les utilitzar

  Presencial
  Durada
  8,0 h
 • Acció formativa

  1.Conèixer les funcions d’un Referent de protecció de dades a la Diputació de Barcelona. 2.Saber identificar els tractaments de dades personals que es duen a terme en el seu àmbit d’activitat.3.Dominar els conceptes necessaris de protecció de dades per poder resoldre els casos més freqüents plantejats en el seu àmbit.4.Comprendre les obligacions de la Diputació envers dels tractaments de dades propis i dels realitzats per compte dels Ens locals.5.Saber elaborar clàusules informatives per a la recollida de dades.6.Conèixer els procediments corporatius d’exercici de drets. 7.Detectar situacions de risc per als tractaments de dades del seu àmbit.8.Saber identificar violacions de seguretat i com actuar.

  Presencial
  Durada
  5,0 h
 • Acció formativa

  - Què és el BIM? - Fonaments de la metodologia de treball BIM i els estàndards acceptats.- Marc normatiu actual en relació al BIM.- Què, qui, com i quan d'un projecte desenvolupat amb BIM: el Pla d'execució del BIM.- Consulta i extracció de dades geomètriques dels models BIM.- Coordinació de models BIM i anàlisi de conflictes. Revisió i auditories .- Casos d'ús del BIM per a la gestió.

  Presencial
  Durada
  20,0 h
 • Acció formativa

  - Entendre les bases de l’ENS i la seva afectació jurídica, organitzacional i tecnològica a la corporació local- Concebre l’ENS com a metodologia estàndard de gestió de la seguretat a les administracions públiques- Identificar les etapes que s’han de seguir per establir un Pla d’adequació a l’ENS, la seva implantació i seguiment continuat- Comprendre la gestió de riscos en l'ENS

  Presencial
  Durada
  15,0 h
 • Acció formativa

  - Entendre les bases de l'ENS i la seva afectació jurídica, organitzacional i tecnològica a la corporació local- Concebre l'ENS com a metodologia estàndard de gestió de la seguretat a les administracions públiques- Identificar les etapes que s'han de seguir per establir un Pla d'adequació a l'ENS, la seva implantació i seguiment continuat.- Comprendre la gestió de riscos en l'ENS.

  Videoformació amb aula virtual
  Durada
  10,0 h
 • Acció formativa

  •Ser conscient del context tecnològic que estem vivim i del seu impacte en la privacitat i en la necessitat de tenir un marc legal que reguli l’ús i el tractament de les dades personals.•Conèixer les normes de seguretat bàsiques en matèria de protecció de dades i la importància de complir-les. •Ser conscient que la protecció de dades és una responsabilitat compartida de tots els empleats públics i que cal tenir un paper actiu. •Dominar els conceptes bàsics sobre protecció de dades i clarificar les confusions més habituals. •Comprendre les obligacions que té la Diputació com a responsable del tractament de dades i en alguns casos com encarregada del tractament de dades d’altres ens locals. •Conèixer com s’ha de procedir en el lloc de treball si tractem dades personals.•Saber quines són les funcions de la figura de Delegat de Protecció de Dades que han de tenir totes les administracions públiques. •Conèixer els aspectes més rellevants del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) que és d’obligat compliment per tots els membres de la Unió Europea. •Saber quins són els drets més importants, el deures que les organitzacions han de complir i com els ciutadans els podem exercir.

  En línia
  Durada
  10,0 h
 • Acció formativa

  - Conèixer les funcionalitats i serveis que ofereix la PSTGU.

  Videoformació
  Durada
  1,5 h
 • Acció formativa

  - Identificar els aspectes més rellevants al voltant de les Smart Cities i l'IoT.- Donar a conèixer la plataforma urbana intel•ligent que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels municipis de +10.000 habitants: identificant els components TIC necessaris i els perfils d'usuari als que aquesta aporta valor.- Analitzar l'estructura bàsica que ha de tenir la implantació d'un projecte Smart city.

  Presencial amb suport virtual
  Durada
  12,0 h
 • Acció formativa

  -Compendre els fonaments bàsics establerts en la regulació de Protecció de Dades.-Assolir els coneixements bàsics sobre la normativa de protecció de dades de caràcter personal, sobre la recollida i la conservació de les dades, així com els usos i cessions que es poden realitzar.- Implantar en les seves tasques l'aplicació de les obligacions de protecció de dades- Potenciar la difusió entre la resta del personal la cultura en Protecció de Dades.

  Presencial
  Durada
  4,0 h