Cerca lliure

S'han trobat 19 recursos i/o accions formatives
 • Acció formativa

  - Conèixer l’abast de la bioenginyeria del paisatge com a disciplia tecnicocientífica en la qual les plantes vives s'utilitzen com a elements de construcció, juntament o no, amb elements inerts (pedra, fusta, metall...) en actuacions de recuperació de l'entorn.- Preparar als treballadors especialitzats en aquest tipus d’obres.

  Presencial
  Durada
  15,0 h
 • Acció formativa

  Millorar el recorregut que fa l’usuari d’ençà que entra al lloc web, fins que ha comprat/reservat.Donar les idees bàsiques de bones pràctiques d’usabilitat a les empreses, per ser aplicades en un futur.

  Videoformació
  Durada
  3,0 h
 • Acció formativa

  El taller pretén guiar les empreses en el procés de creació de producte i d’experiències que siguin atractives, que ajudin a lluitar contra l’estacionalitat, millorar la qualitat dels serveis que ofereixen i la seva competitivitat.Per aconseguir-ho, és important conèixer les oportunitats de negoci a l’entorn del turisme actiu i de natura.Una part del taller consistirà en fer un treball en grup, d’anàlisi de productes reals que es comercialitzen actualment.

  Videoformació
  Durada
  3,0 h
 • Acció formativa

  • Aplicar els coneixements bàsics de planificació sectorial. • Elaborar plans estratègics de turisme. • Valorar la importància de la planificació turística en l’èxit d’una destinació.

  Semipresencial
  Durada
  60,0 h
 • Acció formativa

  En la formació es dotarà de coneixements per poder entendre la factura energètica, conèixer les principals millores energètiques en equipaments i gestió de les instal·lacions, i les energies renovables actuals.L’objectiu és que, a partir dels coneixements adquirits, s’estigui en capacitat per ser més eficients i reduir:- El consum energètic- El cost de la factura- Les emissions de CO2 associades

  Videoformació
  Durada
  3,0 h
 • Acció formativa

  •Interpretar les dades sobre la informació turística.•Realitzar el tractament de dades d'informació turística per tal que siguin comparables i agregables.•Establir mecanismes d’explotació de dades estadístiques.•Aprendre a realitzar informes de conjuntura turística a nivell local.•Conèixer les principals tècniques d’emmagatzematge de la informació turística de les diferents administracions amb competències en turisme.

  Semipresencial
  Durada
  30,0 h
 • Acció formativa

  -Coneixement del nou protocol per a la identificació de rapinyaires.-Adquirir experiència en la seva aplicació.

  Presencial
  Durada
  15,0 h
 • Acció formativa

  -Coneixement del nou protocol per a la identificació de rapinyaires.-Criteris d'ús.

  Videoformació
  Durada
  9,0 h
 • Acció formativa

  - Conèixer els fonaments teòrics i els aspectes aplicats a la pràctica professional relacionada amb el patrimoni natural i cultural per a la gestió dels llocs amb interès patrimonial gestionats per la Diputació de Barcelona.- Desenvolupar habilitats per una comunicació patrimonial accessible en aquest context. - Aprendre a dissenyar, de forma bàsica, textos i materials interpretats i conèixer algunes tècniques bàsiques relacionades amb la comunicació web i les xarxes socials.

  Presencial
  Durada
  20,0 h
 • Acció formativa

  - Conèixer algunes tècniques bàsiques d'Interpretació del Patrimoni (IP) relacionades amb la comunicació web i les xarxes socials.- Aplicar pautes relacionades amb la comunicació accessible en la comunicació escrita, per facilitar la transmissió del missatge a una diversitat de públic.- Analitzar els mitjans no personals de comunicació (publicacions, panels, web i xarxes socials) i de difusió dels ENP per determinar les fortaleses i amenaces, identificant accions concretes de millora i de bones pràctiques.

  Videoformació amb aula virtual
  Durada
  12,0 h
 • Acció formativa

  Conèixer i debatre sobre temes d'actualitat en l'àmbit dels Espais Naturals.

  Presencial
  Durada
  5,0 h
 • Acció formativa

  - Millorar el coneixement de la normativa aplicable als espais naturals i les darreres actualitzacions.- Desenvolupar la capacitat analítica a l’hora d’interpretar i relacionar normes que afecten la gestió dels espais naturals per facilitar a altres persones el seu acompliment.-Aplicació i acompliment en la pràctica professional.

  Presencial
  Durada
  20,0 h