Cerca lliure

S'han trobat 50 recursos i/o accions formatives
  • Recurs

    Aquest material t'ajudarà a crear una plantilla, conèixer els diferents models de plantilla existents i veure la protecció dels fulls de càlcul i els llibres.

    Material d'autoaprenentatge
    Format
    Material en línia
    Agrupació
    Ofimàtica. Ms Excel 2010. Nivell II
  • Recurs

    Com utilitzar els patrons per tal de fer les presentacions seguint les opcions de format definides per l'organització. Aquesta eina, una vegada està definida, et permet aplicar el format en totes les diapositives que conformen la presentació.

    Material d'autoaprenentatge
    Format
    Material en línia
    Agrupació
    Ofimàtica. Ms Power Point 2010. Nivell II
  • Recurs

    En aquest recurs teòric es proposa una metodologia per analitzar problemes i trobar solucions en sis passos. També s'explica com formular objectius clars i mesurables. Per últim, es mostra com un problema de decisió es pot representar mitjançant un arbre de decisió i com es defineix un pla d'acció.

    Manual
    Format
    Material en línia
    Agrupació
    Anàlisi de problemes i presa de decisions
  • Recurs

    Aquest material t'ensenyarà com fer presentacions amb animacions i així dotar-les de dinamisme i riquesa visual.

    Material d'autoaprenentatge
    Format
    Material en línia
    Agrupació
    Ofimàtica. Ms Power Point 2010. Nivell II
  • Recurs

    En aquest material es tracten els elements de dibuix que pots inserir a qualsevol diapositiva. També veuràs com treballar amb el WordArt.

    Material d'autoaprenentatge
    Format
    Material en línia
    Agrupació
    Ofimàtica. Ms Power Point 2010. Nivell I
  • Recurs

    Eines gràfiques de l'Ms Word, tant les bàsiques de dibuix i imatges, com les que permeten inserir objectes externs (gràfics, organigrames i diagrames) a l'Ms Word.

    Material d'autoaprenentatge
    Format
    Material en línia
    Agrupació
    Ofimàtica. Ms Word 2010. Nivell I
  • Recurs

    Realitzar un conjunt d’accions amb un sol clic, mostrar uns registres resultat d’una consulta des d'un formulari, etc. són diferents accions sota el concepte de macro. En aquest tema es definirà el concepte, es detallarà la usabilitat i es treballaran diferents exemples d’aplicació.

    Material d'autoaprenentatge
    Format
    Material en línia
    Agrupació
    Ofimàtica. Ms Access 2010. Nivell II
  • Recurs

    Aquest material et mostrarà com utilitzar les macros, és a dir, com automatitzar accions repetitives dins d'un mateix document.

    Material d'autoaprenentatge
    Format
    Material en línia
    Agrupació
    Ofimàtica. Ms Word 2010. Nivell II
  • Recurs

    El material et mostrarà com treballar amb les macros (automatització d'accions) i com personalitzar-les a l'entorn (assignar botons, seqüència de tecles o barra de menús).

    Material d'autoaprenentatge
    Format
    Material en línia
    Agrupació
    Ofimàtica. Ms Excel 2010. Nivell II
  • Recurs

    Mostra com treballar amb l'eina de subtotals (càlculs de resum d'una base de dades). També t'ensenyarà a treballar les diferents funcions de bases de dades.

    Material d'autoaprenentatge
    Format
    Material en línia
    Agrupació
    Ofimàtica. Ms Excel 2010. Nivell II
  • Recurs

    En aquest material veuràs l'eina de combinar correspondència, és a dir, t'ensenyarà a generar documents (carta personalitzada) combinats a partir d'un model principal (carta) i una llista de dades (base de dades).

    Material d'autoaprenentatge
    Format
    Material en línia
    Agrupació
    Ofimàtica. Ms Word 2010. Nivell II
  • Recurs

    En aquest material es treballaran els formularis (creats amb assistent i els diferents tipus d'autoformularis) i les macros (accions més emprades).

    Material d'autoaprenentatge
    Format
    Material en línia
    Agrupació
    Ofimàtica. Ms Access 2010. Nivell I