Cerca lliure

S'han trobat 35 recursos i/o accions formatives
 • Acció formativa

  - Conèixer el model d'administració electrònica que s'està implementant a la Diputació de Barcelona.
  - Emprar els criteris, instruccions i models corporatius en el marc de la implantació de l'administració electrònica a la Diputació de Barcelona.
  - Conèixer les aplicacions corporatives i les diferents eines tecnològiques pròpies de la tramitació electrònica corporativa que formen part del model.

  Videoformació i en línia
  Durada
  6,0 h
 • Acció formativa

  En acabar l'acció formativa, els participants seran capaços de:1. Connectar amb el sentit de la motivació.1.1. Conèixer la importància de la motivació, de tenir un propòsit motivador.1.2. Redefinir des d'on adquirim els compromisos per encarar-nos amb convicció cap a ells.2. Potenciar el nostre lideratge2.1. Responsabilitzar-nos per aconseguir allò que volem.2.2. Recuperar el lideratge d'un mateix.2.3. Redefinir què vol dir "compromís" des de la responsabilitat.2.4. Identificar i redefinir les creences3. Identificar els recursos i marges de millora3.1. Identificar les competències personals: punt de partida i millora3.2. Potenciar el treball en xarxa3.3. Potenciar el millor context ens ajudarà a aconseguir el que volem.4. Elaborar un Pla d'acció

  Videoformació i en línia
  Durada
  16,0 h
 • Acció formativa

  - Crear un aula virtual bàsica per la impartició del curs en línia.- Conèixer les possibilitats que ofereix l'aula virtual.- Descobrir com funcionen i quina és l'experiència del alumne. - Programar els paràmetres i les eines més habituals.- Coneixer les claus per la dinamització i comunicació en línia. - Organitzar la dinamització del teu curs.

  Videoformació i en línia
  Durada
  16,0 h
 • Acció formativa

  - Utilitzar tècniques de comunicació verbal i d'informació per adaptar el missatge i l'estil de la comunicació a les característiques de l'interlocutor. - Conèixer i aplicar els elements importants que ens ajuden a ser eficaços en la comunicació. - Desenvolupar una atenció telefònica de qualitat.

  Videoformació i en línia
  Durada
  10,0 h
 • Acció formativa

  1.Avaluar i definir l’abast de l'actuació professional en la transmissió d’una imatge positiva del servei i Administració al que pertany: Concretar els valors en que es fonamenta la pràctica professional i com encaixa en els valors de la institució. Avaluar els suports i canals de transmissió d’imatge professional. Reflexionar, a partir de la pròpia experiència i realitzar un pla de millora individual.2.Aprofundir en les habilitats de comunicació oral i no verbal per projectar una imatge professional tenint en compte els interessos de la ciutadania i els de l’Administració local: Concretar els moments clau en la relació comunicativa, i les necessitats de la ciutadania mitjançant una escolta activa. Escollir l’estil comunicatiu adequat per cada moment. Definir els missatges orals i no verbals per cada moment.3.Connectar les necessitats professionals i les necessitats de la ciutadania expressant transparència i qualitat de servei: Discriminar les situacions habituals de les situacions especials. Identificar les dimensions de la qualitat. Expressar missatges compromesos amb les necessitats de la ciutadania.

  Videoformació i en línia
  Durada
  10,0 h
 • Acció formativa

  En acabar l'acció formativa, els participants seran capaços de:•Conèixer les recomanacions generals per l’enregistrament d'un videotutorial. •Elaborar la planificació i el guió del videotutorial.•Utilitzar el programa de captura de vídeo de la pantalla de l'ordinador i de l'editor de vídeos. •Produir un videotutorial funcional.

  Videoformació i en línia
  Durada
  16,0 h
 • Acció formativa

  1.Comprendre i practicar el procés de cura de continguts per afegir valor als continguts presents a la xarxa 2.Experimentar i aplicar casos reals de cura de continguts a través de diversos programaris i aplicacions 3.Reflexionar sobre el valor professional de filtrar continguts4.Saber quins perfils i quines eines utilitzar per trobar informació de qualitat5.Saber difondre contingut amb valor per a un conjunt d'usuaris

  Videoformació i en línia
  Durada
  10,0 h
 • Acció formativa

  En acabar l'acció formativa, els participants seran capaços de:•Identificar els fonaments bàsics del disseny per a l'elaboració de materials de difusió.•Adquirir nocions bàsiques i operatives de composició, d'organització de la informació, l'ús de les imatges i la tipografia o quins recursos gràfics tenen els canals de comunicació digital.•Crear un material de difusió amb eines o aplicacions en línia per a la seva publicació en un canal digital.

  Videoformació i en línia
  Durada
  12,0 h
 • Acció formativa

  - Identificar els elements clau en matèria d'administració digital i gestió en l'entorn digital.- Aplicar les prescripcions establertes en la normativa espanyola i catalana en matèria d'administració digital i gestió en l'entorn digital.

  Videoformació i en línia
  Durada
  30,0 h
 • Acció formativa

  En acabar l'acció formativa, els participants seran capaços de:•Conèixer què és el treball col·laboratiu i les seves principals característiques.•Conèixer els beneficis del treball al núvol i de les noves metodologies associades.•Identificar les principals eines col·laboratives per millorar la productivitat i el treball en equip.

  Videoformació i en línia
  Durada
  10,0 h
 • Acció formativa

  Entendre la utilitat i la importància de la planificació del treball, identificar les pròpies creences i pautes de comportament en aquesta qüestió.Analitzar els punts de millora dels processos i fluxos del treball personal.Aplicar mètodes i eines per organitzar i per prioritzar tasques.

  Videoformació i en línia
  Durada
  12,0 h
 • Acció formativa

  - Millorar els coneixements bàsics de seguretat viària a les vies de la xarxa de carreteres de la Diba

  Videoformació i en línia
  Durada
  10,0 h