Cerca lliure

S'han trobat 11 recursos i/o accions formatives
 • Acció formativa

  L'objectiu és que cada biblioteca pugui catalogar els diferents tipus de documents.

  Videoformació
  Durada
  4,0 h
 • Acció formativa

  Proporcionar al personal de la XBM les eines i idees necessàries per a crear i dinamitzar un club de lectura virtual a la biblioteca pública.

  Videoformació
  Durada
  3,0 h
 • Acció formativa

  •Aconseguir mitjançant la conferència i les dinàmiques previstes inspirar a les direccions per tal que liderin el projecte de la biblioteca, i desenvolupin el talent del seu equip, superant les pors i incerteses en que es poden trobar immerses.•Sensibilitzar a les direccions a experimentar el canvi com una oportunitat per promoure la transformació com part natural de la cultura organitzativa.

  Videoformació
  Durada
  4,5 h
 • Acció formativa

  •Proporcionar conceptes i instruments necesaris per disenyar i elaborar el pla de comunicació de la biblioteca.•Comprendre la importància i el paper que el pla de comunicació representa com a part de l'estratègia global de l'organització.

  Videoformació
  Durada
  16,0 h
 • Acció formativa

  Aquesta formació està centrada en l'aprenentatge de les eines de gestió bibliotecària.

  Videoformació
  Durada
  9,0 h
 • Acció formativa

  Conèixer eines i estratègies basades en el coaching que afavoreixen el lideratge en processos de canvi.Entrenar en les habilitats interpersonals que poden potenciar o entorpir l’execució de les funcions de comandament i directives.Enfortir algunes de les competències personals clau en la conducció d'equips.

  Videoformació
  Durada
  14,0 h
 • Acció formativa

  Aquesta formació està centrada en l'aprenentatge de les eines de gestió bibliotecària.

  Videoformació
  Durada
  4,0 h
 • Acció formativa

  Aquesta formació està centrada en l'aprenentatge de les eines de gestió bibliotecària.

  Videoformació
  Durada
  6,0 h
 • Acció formativa

  •Assolir les habilitats directives de gestió d'equips que requereix el desenvolupament del lloc de Director de Biblioteca.•Analitzar i aplicar els elements que intervenen en el treball en equip per assolir objectius comuns, assegurant que l'equip de la biblioteca actua d'acord amb els mateixos criteris, tenint en compte els aspectes vinculats a la motivació de les persones, els aspectes de la comunicació assertiva i el model d'abordatge de converses difícils.

  Videoformació
  Durada
  16,0 h
 • Acció formativa

  Analitzar i aplicar els elements relatius als rols, estils i competències directives.

  Videoformació
  Durada
  16,0 h
 • Acció formativa

  •Presentar el procediment i circuit a seguir per les persones que formen part del tribunals als municipis.•Donar a conèixer els aspectes normatius bàsics (TREBEB i bases reguladores) que són d’aplicació.•Identificar i caracteritzar els trets distintius dels òrgans i tribunals de selecció.

  Videoformació
  Durada
  2,5 h