Cerca lliure

S'han trobat 17 recursos i/o accions formatives
 • Acció formativa

  • Aplicar els coneixements bàsics de planificació sectorial. • Elaborar plans estratègics de turisme. • Valorar la importància de la planificació turística en l’èxit d’una destinació.

  Semipresencial
  Durada
  60,0 h
 • Acció formativa

  Saber analitzar els aspectes clau d'un projecte per tal de poder definir un enfocament estratègic que condueix a l'assoliment dels seus objectius en el context de l'administració pública local.Saber dirigir adequadament els principals processos que es desenvolupen durant el cicle de vida del projecte.Saber establir objectius de la qualitat del projecte i definir els processos de gestió corresponents

  Semipresencial
  Durada
  25,0 h
 • Acció formativa

  •Interpretar les dades sobre la informació turística.•Realitzar el tractament de dades d'informació turística per tal que siguin comparables i agregables.•Establir mecanismes d’explotació de dades estadístiques.•Aprendre a realitzar informes de conjuntura turística a nivell local.•Conèixer les principals tècniques d’emmagatzematge de la informació turística de les diferents administracions amb competències en turisme.

  Semipresencial
  Durada
  30,0 h
 • Acció formativa

  Conèixer què és un projecte i quins elements clau el defineixen en el contexte de l'administració pública.Conèixer i aplicar les tècniques bàsiques dels processos de definició, planificació, execució, control i tancament d'un projecte.Conèixer els aspectes bàsics d'algunes de les eines informàtiques útils per a la gestió de projectes.

  Semipresencial
  Durada
  25,0 h
 • Acció formativa

  - Conèixer les característiques, tipologies i etapes per dissenyar indicadors.- Conèixer el concepte de quadre de comandament integral; analitzar les quatre dimensions que conformen el model bàsic d’anàlisi de l’organització (econòmica, de la ciutadania, dels processos interns i de l’aprenentatge i del creixement).- Aplicar aquesta eina en els processos de gestió i control de la pròpia organització a partir de:- Elaborar un quadre de seguiment i control d’un àmbit de treball o projecte/programa.- Fer el seguiment d’un àmbit de treball o projecte/programa mitjançant un quadre de seguiment i control.- Avaluar els resultats assolits i definir les accions correctives i preventives concretes per a l’àmbit de treball o projecte/programa.

  Semipresencial
  Durada
  25,0 h
 • Acció formativa

  Adquirir coneixements per a la realització de control i inspecció d’activitats en el marc de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i la normativa que la desenvolupa.

  Semipresencial
  Durada
  30,0 h
 • Acció formativa

  • Entendre la importància que actualment el màrqueting té en l’activitat turística. • Conèixer l’estructura d’un pla de màrqueting turístic i analitzar-ne les fases de desplegament.• Aplicar les principals eines de màrqueting turístic en l’activitat professional diària.• Implementar les tècniques de màrqueting en la creació i la comercialització de productes turístics d’àmbit local.• Aprendre a desenvolupar un pla de màrqueting per a productes i destinacions turístiques.

  Semipresencial
  Durada
  30,0 h
 • Acció formativa

  - Conèixer els principis bàsics de les infografies i visualitzacions. - Elaborar una infografia associada al lloc de treball.

  Semipresencial
  Durada
  16,0 h
 • Acció formativa

  Assolir coneixements necessaris sobre la prevenció i vigilància d'incendis per al desenvolupament del lloc de Guaita.

  Semipresencial
  Durada
  33,0 h
 • Acció formativa

  Assolir coneixements necessaris sobre la prevenció i vigilància d'incendis per al desenvolupament del lloc de Guaita.

  Semipresencial
  Durada
  20,0 h
 • Acció formativa

  Assolir els coneixements necessaris sobre la prevenció i vigilància d'incendis per al desenvolupament del lloc d'informador.

  Semipresencial
  Durada
  34,0 h
 • Acció formativa

  Assolir els coneixements necessaris sobre la prevenció i vigilància d'incendis per al desenvolupament del lloc d'informador.

  Semipresencial
  Durada
  21,0 h