Cerca lliure

S'han trobat 18 recursos i/o accions formatives
 • Acció formativa

  - Identificar i utilitzar els principis i les eines que afavoreixen la resolució de problemes. - Interpretar i relacionar els diferents elements que cal considerar per a una correcta definició i anàlisi dels problemes i per a la presa de decisions.

  Presencial amb suport virtual
  Durada
  20,0 h
 • Acció formativa

  Identificar diversos tipus de procediment, els elements que els configuren i les relacions entre diferents procediments. Aprndre a redactar clarament un procediment i elaborar els mecanismes de correcció i millora dels procediments establerts.

  Presencial amb suport virtual
  Durada
  12,0 h
 • Acció formativa

  - Comprendre les eines de la Comunicació No Violenta (CNV). - Aplicar les eines de CNV en la nostra manera de comunicar-nos. - Detectar els judicis que poden interferir en la nostra comunicació.- Trobar estratègies per satisfer les nostres necessitats i les de les altres persones.- Prevenir conflictes i/o situacions violentes,

  Presencial amb suport virtual
  Durada
  14,0 h
 • Acció formativa

  - Analitzar l’eficàcia de les reunions de treball en l’àmbit comunicatiu de l’organització.- Aprofundir en la preparació de les reunions per tal d’optimitzar-les. - Practicar tècniques i estratègies que permetin aprendre a dirigir reunions.

  Presencial amb suport virtual
  Durada
  20,0 h
 • Acció formativa

  - Conèixer i practicar el procés de cura de continguts per afegir valor als continguts presents a la xarxa.- Experimentar i aplicar casos reals de cura de continguts a través de diversos programaris i aplicacions, coneixent-ne avantatges i inconvenients. - Reflexionar sobre el valor professional de filtrar continguts en una època d'infoxicació, fake news i desinformació en línia, de la teoria a la pràctica. -Saber quins perfils i amb quines eines tenir presència per poder trobar informació de qualitat i difondre contingut amb valor per a un conjunt d'usuaris.

  Presencial amb suport virtual
  Durada
  8,0 h
 • Acció formativa

  - Adquirir coneixements bàsics sobre imatge digital.- Conèixer les particularitats de les eines Gimp.

  Presencial amb suport virtual
  Durada
  16,0 h
 • Acció formativa

  - Llegir amb rapidesa.- Comprendre el que es llegeix.- Adaptar la velocitat i la comprensió lectora al tipus de text que es llegeix i a la intenció o projecte per a la qual es llegeix.- Recordar bé el que s’ha llegit.

  Presencial amb suport virtual
  Durada
  10,0 h
 • Acció formativa

  - Conèixer les claus del treball col·laboratiu (cultura, metodologia i competències personals).- Explorar les eines 2.0 de treball col·laboratiu més actuals.- Conèixer els criteris per seleccionar l’eina o eines mes adients per un projecte en concret.- Saber utilitzar diversos tipus d’eines 2.0 (eines per explorar, per cercar, per gestionar projectes, per debatre, per gestionar informació, per organitzar el temps, per emmagatzemar...).- Experimentar el treball col·laboratiu mitjançant l’ús de les eines 2.0. - Conèixer fonts web de referència sobre eines 2.0 per mantenir-se actualitzat.

  Presencial amb suport virtual
  Durada
  20,0 h
 • Acció formativa

  Identificar els principals rols directius del model de comandament de la Diputació de Barcelona-Analitzar les funcions principals del model-Saber definir cada un dels rols d’un directiu-Analitzar els principals rols de cada funció-Valorar la idoneitat del model a la seva organitzacióAnalitzar els rols que cal utilitzar per a resoldre diferents encàrrecs de treball associats a les funcions principals del model-Rols, Planificació de l’equip-Rols davant d’un projecte corporatiu-Rols en problemes de rendiment.Elaborar una proposta de Pla d’actuació individual amb els rols i funcions que cada participant ha de treballar per millorar com a comandament.-Valorar funcions-Valorar rols

  Presencial amb suport virtual
  Durada
  25,0 h
 • Acció formativa

  -Identificar allò que s’espera de la seva posició com a personal de suport departamental i/o directiu dins l’organigrama.-Reconèixer que són imatge de l’entitat i del directiu i identificar l’aportació de valor que la seva posició dóna al departament. Habilitats relacionals i professionals necessàries segons els diversos interlocutors.-Distingir les tècniques de comunicació i identificar les accions que s’ adeqüin a cadascun d’aquests interlocutors i al mitjà de comunicació.-Saber aplicar les principals tècniques per optimitzar la gestió del temps i les tasques diàries.-Identificar les normes bàsiques que s’han d’aplicar en la recepció de visites, la organització de reunions i petits events.

  Presencial amb suport virtual
  Durada
  14,0 h
 • Acció formativa

  - Adquirir eines i recursos per aconseguir un aspecte més professional i atractiu optimitzant l'ús del powerpoint.- Incentivar la creativitat al voltant de l'eina de powerpoint per millorar les presentacions.- Evitar l'automatització per prendre decisions en el procés de creació del powerpoint.

  Presencial amb suport virtual
  Durada
  12,0 h
 • Acció formativa

  - Comprendre la funció i els valors de l’Administració púbica.- Desenvolupar recursos que permetin projectar una imatge de qualitat.- Utilitzar les estratègies que permetin encertar en el contacte personal.- Desenvolupar estratègies que permetin un tracte igualitari amb tota la ciutadania.

  Presencial amb suport virtual
  Durada
  10,0 h