Cerca lliure

S'han trobat 39 recursos i/o accions formatives
 • Acció formativa

  - Introduir les causes que ens porten a mesurar (relació estreta amb els objectius).- Introduir els conceptes bàsics (mètriques) i la descripció de l’informe mensual.- Adquirir competències per interpretar les dades sobre xarxes socials que es deriven de l’informe mensual del Whatabout i altres eines gratuïtes d’anàlisi de xarxes (fb, tw, instagram, youtube).- Anàlisi i avaluació (què fem amb les dades?).- Valorar l’efectivitat de les xarxes socials de la biblioteca a partir de l’informe mensual.

  Presencial
  Durada
  8,0 h
 • Acció formativa

  Assolir coneixements bàsics d’elements generals que intervenen en el sector de l’aparadorisme. Adquirir els coneixements i les tècniques necessàries per a dissenyar i elaborar aparadors en els equipaments culturals, per difondre els fons de les biblioteques.

  Presencial
  Durada
  8,0 h
 • Acció formativa

  Oferir recursos sobre literatura infantil als professionals de les àrees infantils de les biblioteques.Donar suport a la dinamització de la lectura adreçada a infants i famílies.

  Presencial
  Durada
  12,0 h
 • Acció formativa

  Acció exclusiva orientada a l’enfortiment i apoderament del rol de Cap de Zona.Prendre consciència de la ubicació real dins del rol professional de cap de zona i trencar les barreres mentals i emocionals, sovint inconscients, quant a la capacitat de lideratge d’equips, persones i projectes a través d’una metodologia innovadora i efectiva.

  Presencial
  Durada
  7,0 h
 • Acció formativa

  L'objectiu és que cada biblioteca pugui catalogar els diferents tipus de documents.

  Presencial
  Durada
  4,0 h
 • Acció formativa

  Oferir suport a les direccions de biblioteques perquè elaborin el document de política de la col·lecció de la biblioteca.

  Presencial
  Durada
  12,0 h
 • Acció formativa

  Aconseguir, mitjançant el joc i la idea del compromís, inspirar a les direccions per tal que liderin el projecte de la biblioteca, i desenvolupin el talent del seu equip, superant les pors i incerteses en què es poden trobar immerses.Sensibilitzar les direccions a experimentar el canvi com una oportunitat per promoure la transformació com part natural de la cultura organitzativa.

  Presencial
  Durada
  6,0 h
 • Acció formativa

  Proporcionar conceptes i instruments necesaris per disenyar i elaborar el pla de comunicació de la biblioteca.Comprendre la importància i el paper que el pla de comunicació representa com a part de l'estratègia global de l'organització.

  Presencial
  Durada
  16,0 h
 • Acció formativa

  Aquesta formació està centrada en l'aprenentatge de les eines de gestió bibliotecària.

  Presencial
  Durada
  8,0 h
 • Acció formativa

  Proporcionar al personal de la XBM les eines i idees necessàries per a crear i dinamitzar espais joves a les biblioteques.

  Presencial
  Durada
  12,0 h
 • Acció formativa

  Familiaritzar-se amb els principis bàsics de la resolució de conflictes entre professionals, amb els equips i els usuaris.Adoptar eines de comunicació negociadora orientada a la solució.Aquirir estratègies de facilitació, recursos i estratègies de prevenció i solució positiva de conflictes.

  Presencial
  Durada
  12,0 h
 • Acció formativa

  Proporcionar al personal de la XBM habilitats i competències per a la dinamització d’activitats d’alfabetització i capacitació digital a partir de reptes sorgits de la comunitat per minimitzar l’escletxa digital.Apoderar els ciutadans adults creant programacions que donin resposta als seus processos vitals (laboral, social, cultural, memòria i patrimoni, oci, creació, etc.)Apoderar els nenes i nenes a través del joc, robòtica i programació. Aprendre a utilitzar la tecnologia com a eina de transformació social inclusiva.

  Presencial
  Durada
  16,0 h