Cerca lliure

S'han trobat 216 recursos i/o accions formatives
 • Acció formativa

  Adquirir els coneixements i tècniques bàsiques per abordar situacions de crisis agudes amb els usuaris amb TEA

  Presencial
  Durada
  4,0 h
 • Acció formativa

  Aprofundir en la normativa que afecta al sector comercial i les seves implicacions a l’àmbit municipal.

  Presencial
  Durada
  8,0 h
 • Acció formativa

  • Adquirir coneixements sobre la normativa d’aplicació a les activitats i sobre les novetats normatives que s’estan treballant en els diferents àmbits. Normativa ambiental, entitats col·laboradores, Ramaderia, Turisme, Plans d’Autoprotecció, Protecció civil, Incendis, Espectacles públics i activitats recreatives, FUE, etc.• Adquirir coneixements per a la implantació de Plans de verificació d’activitats comunicades.

  Presencial
  Durada
  20,0 h
 • Acció formativa

  - Conèixer el model d'administració electrònica que s'està implementant a la Diputació de Barcelona.- Emprar els criteris, instruccions i models corporatius en el marc de la implantació de l'administració electrònica a la Diputació de Barcelona.- Conèixer les aplicacions corporatives i les diferents eines tecnològiques pròpies de la tramitació electrònica corporativa que formen part del model.

  Presencial
  Durada
  8,0 h
 • Acció formativa

  - Orientar la manera d'abordar l'anàlisi de riscos en protecció de dades- Adquirir els coneixements per realitzar l'anàlisi de riscos amb els requeriments de l'RGPD- Identificar les mesures necessàries per a l'eliminació o reducció dels riscos

  Presencial
  Durada
  16,0 h
 • Acció formativa

  - Introduir les causes que ens porten a mesurar (relació estreta amb els objectius).- Introduir els conceptes bàsics (mètriques) i la descripció de l’informe mensual.- Adquirir competències per interpretar les dades sobre xarxes socials que es deriven de l’informe mensual del Whatabout i altres eines gratuïtes d’anàlisi de xarxes (fb, tw, instagram, youtube).- Anàlisi i avaluació (què fem amb les dades?).- Valorar l’efectivitat de les xarxes socials de la biblioteca a partir de l’informe mensual.

  Presencial
  Durada
  8,0 h
 • Acció formativa

  Assolir coneixements bàsics d’elements generals que intervenen en el sector de l’aparadorisme. Adquirir els coneixements i les tècniques necessàries per a dissenyar i elaborar aparadors en els equipaments culturals, per difondre els fons de les biblioteques.

  Presencial
  Durada
  8,0 h
 • Acció formativa

  - Formar als participants com a personal especialitzat a nivell bàsic cpm a manipulador i aplicador de productes fitosanitaris d'acord al que exigeix la normativa vigent.

  Presencial
  Durada
  25,0 h
 • Acció formativa

  - Formar als participants com a personal especialitzat a nivell qualificat en manipulador i aplicador de productes fitosanitaris d'acord amb la normativa vigent.

  Presencial
  Durada
  60,0 h
 • Acció formativa

  - Adquirir les eines per a la planificació tècnica i la gestió de les actuacions del Pla Xarxa de Governs Locals.- Desenvolupar un major grau d’eficàcia i eficiència en la gestió tècnicoadministrativa de cooperació entre els ens locals i la Diputació de Barcelona.

  Presencial
  Durada
  12,0 h
 • Acció formativa

  Aquesta formació vol posar de manifest la necessitat de garantir els drets humans de proximitat a nivell local, sense perdre de vista que vivim en un món global; i assentar les bases per una major implicació i apropiació dels drets humans com a eina de treball, de tal manera que els tractats internacionals en aquesta matèria esdevinguin efectius.- Adquirir una visió dels drets humans en la situació actual.- Conèixer els sistemes de protecció dels drets humans.

  Presencial
  Durada
  16,0 h
 • Acció formativa

  Oferir recursos sobre literatura infantil als professionals de les àrees infantils de les biblioteques.Donar suport a la dinamització de la lectura adreçada a infants i famílies.

  Presencial
  Durada
  12,0 h