Cerca lliure

S'han trobat 5 recursos i/o accions formatives
 • Acció formativa

  - Conèixer el model d'administració electrònica que s'està implementant a la Diputació de Barcelona.
  - Emprar els criteris, instruccions i models corporatius en el marc de la implantació de l'administració electrònica a la Diputació de Barcelona.
  - Conèixer les aplicacions corporatives i les diferents eines tecnològiques pròpies de la tramitació electrònica corporativa que formen part del model.

  Videoformació i en línia
  Durada
  6,0 h
 • Acció formativa

  - Identificar els elements clau en matèria d'administració digital i gestió en l'entorn digital.- Aplicar les prescripcions establertes en la normativa espanyola i catalana en matèria d'administració digital i gestió en l'entorn digital.

  Videoformació i en línia
  Durada
  30,0 h
 • Acció formativa

  1. Conèixer el model d'administració digital que s’estendrà a tots els ens del sector públic de la Diputació de Barcelona. - Familiaritzar-se amb els elements definidors del model així com l’arquitectura tecnològica que el suporta. - Entendre la nova sistemàtica de treball que s’estendrà en la seva organització.2. Aplicar les polítiques, instruccions i criteris en matèria d’administració digital estesos al sector públic. - Identificar i entendre la regulació interna aplicable en la gestió digital i que regeix el funcionament de les eines tecnològiques.3. Emprar eines d’eAdm en la tramitació administrativa ordinària. - Aconseguir els coneixements bàsics per a utilitzar eficaçment les eines d’e-Adm en la gestió del procediment i de l’expedient administratiu.

  Videoformació i en línia
  Durada
  12,0 h
 • Acció formativa

  - Conèixer el concepte d’interoperabilitat a l’administració pública.
  - Conèixer les instruccions i models corporatius en el marc de la interoperabilitat a la Diputació de Barcelona.
  - Conèixer les dades i documents que estan disponibles electrònicament i que la ciutadania no hauria d’aportar a un procediment administratiu.
  - Conèixer quins són els requeriments que s’han de complir per a poder sol·licitar l’accés a les dades.
  - Saber com sol·licitar l’accés a aquestes dades i quin és el procediment definit.

  Videoformació i en línia
  Durada
  5,0 h
 • Acció formativa

  - Conèixer els principis fonamentals de la creativitat: comprendre la diferència entre innovació i creativitat.
  - Millorar l'autoconeixement creatiu per fomentar el canvi personal.
  - Conèixer i utilitzar algunes de les principals eines de creativitat aplicades en la millora i innovació dels serveis.
  - Facilitar metodologies i eines telemàtiques per incrementar la capacitat d’innovació i la creativitat en l’administració pública.

  Videoformació i en línia
  Durada
  15,0 h