Cerca lliure

S'han trobat 5 recursos i/o accions formatives
 • Acció formativa

  - Millorar els coneixements bàsics de seguretat viària a les vies de la xarxa de carreteres de la Diba

  Videoformació i en línia
  Durada
  10,0 h
 • Acció formativa

  - Proporcionar coneixements sobre: tipus de ferms (flexibles, semirígids i rígids), principis generals del dimensionament, Norma 6.1C “Seccions de ferm” i Unitats d’obra que conformen les diferents capes de ferms.- Donar a conèixer principis bàsics de les mescles bituminoses en calent, execució i compactació.

  Videoformació i en línia
  Durada
  10,0 h
 • Acció formativa

  - Adquirir coneixements d’accessibilitat a la via pública.

  Videoformació i en línia
  Durada
  10,0 h
 • Acció formativa

  - Millorar els coneixements de senyalització en relació amb la seguretat viària i la qualitat de l'espai públic.

  Videoformació i en línia
  Durada
  20,0 h
 • Acció formativa

  - Conscienciar de la repercussió que tenen els serveis en l'obra pública: en el pla d’obra, referit al termini de temps que necessiten les companyies per a formalitzar els expedients tècnics i administratius).- Donar a conèixer les vies de comunicació habituals amb les companyies de serveis.- Poder dissenyar propostes de variants i tenir la capacitat d’analitzar si les propostes de les companyies s’ajusten a les necessitats de l’obra.- Identificar visualment els diferents tipus de línies elèctriques aèries de distribució i transport.- Identificar els diferents operadors i tipus de cables de telecomunicacions en estesa aèria i dels elements d’accés a infraestructures subterrànies.- Comprendre quin tipus de conduccions d’aigua i gas poden condicionar el traçat d’un projecte i d’una obra.- Conèixer altres tipus de serveis que poden afectar puntualment i condicionar la viabilitat d’una obra.

  Videoformació i en línia
  Durada
  12,0 h